Điều này cũng được khẳng định tại Hội thảo khu vực Hà Nội về tổng kết dự án khai mạc ngày 15/11 và sẽ kéo dài đến hết ngày 16/11.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tại Hội thảo (Ảnh: HNV)

Theo bà Rebecca Bryant, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam, Chính phủ Australia cam kết mạnh mẽ đối với việc thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam. Australia đang áp dụng biện pháp tiếp cận toàn diện đối với công tác cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam. Do đó, “Dự án “Lồng ghép bình đẳng giới và hội nhập xã hội vào nghiên cứu chuỗi giá trị nông nghiệp tại Việt Nam” là một trong những nỗ lực nhằm hiện thực hóa “Chiến lược Bình đẳng giới 2016 - 2020 của Australia tại Việt Nam” của chúng tôi” - bà Bryant cho biết.

Được biết, với sự tài trợ bởi Chính phủ Australia thông qua Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR), Dự án Giới làm việc với 10 dự án đang triển khai của ACIAR (với tổng kinh phí đầu tư 17 triệu đô la Úc – tương đương 285 tỷ đồng) tập trung vào các chuỗi giá trị nông nghiệp ở Việt Nam và Đông Nam Á. Các hoạt động Dự án Giới được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây Quốc tế (CIP) và ba tổ chức đối tác: Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS), Care International tại Việt Nam và Oxfam Việt Nam.

Dự án dài 18 tháng này sẽ kết thúc vào tháng 12/2018. Dự án có mục tiêu giải quyết các khó khăn xã hội liên quan đến vấn đề giới, tạo cơ hội để tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, đồng thời đẩy mạnh sự tham gia cho phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số vào các chuỗi giá trị.

Hội thảo tổng kết dự án diễn ra trong 2 ngày 15 - 16/11 tại Hà Nội (Ảnh: HNV)

Dự án đã triển khai 6 nghiên cứu thực địa nhằm tìm hiểu cách thức các chuẩn mực và quan hệ giới tác động đến tập quán sản xuất nông nghiệp, và xác định các cơ hội và thách thức về giới đối với nam và nữ nông dân dân tộc thiểu số. Ba lớp tập huấn Bình đẳng Giới đã được tổ chức tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, và một Hội thảo Nhận thức Giới được tổ chức tại Myanmar. Dự án cũng đã xây dựng cơ sở dữ liệu bằng chứng phục vụ cho công tác nghiên cứu và phát triển thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao năng lực cho nghiên cứu viên, và thiết lập một mạng lưới và trung tâm kiến thức cho các nhà khoa học nông nghiệp và giới trong khu vực.

“Chiến lược bình đẳng giới 2016-2020 của Australia tại Việt Nam” thể hiện những cam kết ưu tiên của Australia tại Việt Nam và biện pháp tiếp cận toàn chính phủ Australia trong việc nâng cao chất lượng sống của phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam.

10 Dự án ACIAR tham gia vào Dự án Giới: 1.Cơ hội kinh doanh nông nghiệp đổi mới nhằm phát triển chuỗi giá trị sắn bền vững và lợi nhuận cao ở Đông Nam Á; 2. Đánh giá cơ hội đối với sản xuất sắn và các hệ thống tiếp thị nhằm cải thiện sinh kế của nông dân Campuchia và Lào; 3. Cải thiện tính cạnh tranh và thu nhập của nông dân trong một số chuỗi giá trị cây ăn quả nhiệt đới ở miền Nam Việt Nam; 4.Cải thiện sinh kế ở Myanmar và Việt Nam thông qua chuỗi giá trị rau bền vững và có sự tham gia của tất cả mọi người;  5. Chăn nuôi thâm canh bò thịt trong các hệ thống canh tác đất dốc vùng núi Tây Bắc Việt Nam; 6. Cải thiện các hệ thống canh tác ngô trên đất dốc ở Việt Nam và Lào; 7. Hướng tới hệ thống trồng rau bền vững và lợi nhuận cao ở vùng Tây Bắc Việt Nam và Australia; 8.Tiếp cận dựa vào thị trường nhằm cải thiện mức độ an toàn của thịt lợn tại Việt Nam; 9.Xây dựng và Thúc đẩy các phương án Nông Lâm nghiệp dựa vào thị trường và Tái tạo rừng tại vùng Tây Bắc Việt Nam; 10. Cải thiện thu nhập của người nông dân thông qua việc phát triển thị trường chiến lược trong chuỗi cung ứng xoài ở miền Nam Việt Nam.
Hà Anh