Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể cùng các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc phải xây dựng đề án và thực hiện một cách quyết liệt về chương trình này. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực.

Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho 9.718 lao động nông thôn với các nghề gắn với việc làm liên quan mật thiết với cuộc sống của họ là: trồng trọt, chế biến nông sản, chế biến gỗ rừng trồng, kỹ thuật trồng nấm, sản xuất rau an toàn, nuôi cá lồng, sản xuất mây tre đan, thêu dệt thổ cẩm, sản xuất tranh đá quý, điện dân dụng, gò hàn, kỹ thuật nấu ăn… Nhờ đó, tỷ lệ lao động sau học nghề có việc làm chiếm tới 70%; thu nhập bình quân của người lao động cũng đạt từ 800 đến 3 triệu đồng/người/tháng.

 

 Ảnh minh họa. (nguồn: yenbai.gov.vn)


Trong quá trình thực hiện Đề án Đào tạo nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu nghề cho lao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, năng lực của các cơ sở dạy nghề. Đáng chú ý là trong đào tạo nghề lao động nông thôn thời gian qua, Yên Bái đã đặc biệt chú trọng dạy nghề cho lao động là người dân tộc thiểu số với trên 7.500 người. Hiện nay, nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân về dạy nghề, phát triển nhân lực nông thôn đã có chuyển biến tích cực, số người đăng ký học nghề tăng hàng năm...

Cùng với công tác tuyên truyền vận động lao động nông thôn tham gia học nghề, tỉnh Yên Bái đã chú trọng thành lập các trung tâm dạy nghề ở tuyến huyện, thị và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho 7 cơ sở dạy nghề công lập. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các trường, cơ sở dạy nghề ngoài công lập để đa dạng hoá các hình thức dạy, đào tạo nghề trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hiện nay, các cơ sở đào tạo nghề ở Yên Bái đã được đầu tư đồng bộ về hạ tầng cũng như các trang thiết bị phục vụ việc đào tạo nghề với hình thức đào tạo: ngắn hạn, sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề. Đồng thời, đa dạng các hình thức đào tạo như: tập trung, đào tạo lưu động, đặt hàng đào tạo nhằm phục vụ tối đa nhu cầu học nghề của mọi thành phần, lứa tuổi cũng như trình độ của người dân.

Tuy nhiên, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn còn bộc lộ những bất cập, hạn chế; đó là: một số cơ sở đào tạo nghề mặc dù được đầu tư nhiều trang thiết bị nhưng chưa khai thác hết hiệu quả sử dụng trong khi đó, đội ngũ giáo viên thiếu, chưa có kinh nghiệm, thậm chí có nơi, giáo viên giảng dạy trực tiếp không đúng ngành nghề cần đào tạo. Ở một số huyện thị, cơ sở dạy nghề chưa quan tâm gắn dạy nghề với giải quyết việc làm, chọn ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu thực tế nên lao động sau đào tạo chưa tìm được việc làm phù hợp. Việc giới thiệu lao động sau khi học nghề đi làm việc ngoài tỉnh gặp khó khăn do tâm lý người lao động chưa thích ứng với điều kiện sản xuất công nghiệp.

Yên Bái phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2013 là: đào tạo nghề cho trên 8.000 lao động nông thôn, đào tạo bồi dưỡng 250 lượt cán bộ công chức xã với 14 nghề thuộc nhóm nghề phi nông nghiệp và 8 nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp. Để thực hiện tốt mục tiêu này, Yên Bái đang thực hiện các chính sách thu hút tuyển chọn giáo viên dạy nghề, tổ chức sắp xếp lại các cơ sở dạy nghề ở cấp huyện; hỗ trợ học viên thuộc diện hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc ở những vùng đặc biệt khó khăn học nghề; tổ chức khảo sát những ngành nghề phù hợp với tập quán, trình độ của đồng bào dân tộc trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, trong quá trình tuyển sinh gắn với đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho những lao động ở nhóm ngành nghề phi nông nghiệp; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, dạy nghề để thực hiện có hiệu quả./.