(ĐCSVN)Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến Tre, tỉ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 86,5%; hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 63%, cao hơn lần lượt là 1,5% và 18% so với mục tiêu Chương trình mục tiêu Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015.

 

 Nhà máy cấp nước sạch tại Bến Tre. Ảnh minh họa (Thanh Hương)


Mặc dù vậy, tỉ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch theo qui chuẩn 02 của Bộ Y tế chỉ đạt 41%, so với mục tiêu 45% và tỉ lệ hộ dân nông thôn có nhà vệ sinh đạt chuẩn cũng chỉ đạt 46,5%, so với mục tiêu 65%. Nguyên nhân do nguồn vốn đầu tư cho nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn còn rất thấp so với nhu cầu và mục tiêu đề ra. Ngoài ra, các doanh nghiệp đầu tư nhà máy cấp nước sạch chỉ chú ý đến những vùng thuận lợi như thị trấn, thị tứ, có đông dân cư, nhằm thu hồi vốn nhanh mà chưa quan tâm đến vùng nông thôn sâu, xa. Mặt khác, riêng tỉ lệ dân cư có nhà vệ sinh đạt chuẩn đạt thấp do một bộ phận dân cư nông thôn còn hạn chế trong nhận thức vệ sinh môi trường và cũng do thiếu vốn xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn…

Để đạt được các mục tiêu về nước sạch, trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban điều hành Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh cần tích cực chủ động tìm nguồn vốn cho Dự án cung cấp nước sinh hoạt cho các huyện thuộc Cù lao Minh và Nhà máy nước Ba Lai; mạnh dạn tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư các dự án xây dựng nhà máy nước sạch nông thôn. Bên cạnh đó, ngành Y tế, Giáo dục cần tranh thủ các nguồn tài trợ về vốn và công nghệ như lọc nước biển lấy nước ngọt cung cấp cho dân vùng biển. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn ở hộ dân, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho dân nghèo vay vốn, nhất là ở các xã đang triển khai xây dựng nông thôn mới.