(ĐCSVN) - Từ đầu năm đến nay, huyện Bát Xát đã huy động nhân dân làm mới 3.607 nhà tiêu hợp vệ sinh và trở thành địa phương đứng đầu toàn tỉnh Lào Cai về làm nhà tiêu hợp vệ sinh.

Trên thực tế, có nhiều thói quen sinh hoạt lạc hậu của bà con vùng cao cần thay đổi để đảm bảo sức khoẻ, giữ gìn vệ sinh môi trường sống, phù hợp với sự phát triển của xã hội. Một trong số đó, việc bà con dần chấp nhận và sử dụng nhà tiêu, nhà tiêu hợp vệ sinh. Thời gian vừa qua, nhiều hộ dân ở Bát Xát đầu tư xây dựng nhà vệ sinh chất lượng cao.

 

 Ảnh minh họa (Báo Lào Cai)

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã làm mới được 11.237 nhà tiêu hợp vệ sinh theo chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó huyện Bát Xát dẫn đầu với hơn 3.607 nhà, huyện Bảo Thắng làm được 2.331 nhà, Mường Khương 1.435 nhà, Bảo Yên 1.064 nhà, các huyện còn lại làm được từ 100 đến 900 nhà tiêu hợp vệ sinh.

Bên cạnh việc huy động người dân đầu tư làm nhà tiêu hợp vệ sinh, các huyện trong tỉnh đã tổ chức cho người dân tham gia làm mới 4.297 chuồng nuôi nhốt gia súc,11.474 buổi vệ sinh đường làng ngõ xóm, đào mới 9.550 hố chứa rác thải, thu gom, xử lý 39.634 m3 rác thải các loại.