(ĐCSVN) – Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Nam Định cho biết, hiện nay đã có 93% dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh, trong đó có 63% được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Để đạt được kết quả trên là do chính quyền các địa phương đã thực sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định triển khai tích cực công tác thông tin, giáo dục, truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa phương, từng đối tượng, tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng nước sạch, từng bước làm thay đổi hành vi cộng đồng về môi trường, nước sạch và vấn đề giữ gìn bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sức khỏe.

 

 Ảnh minh họa


Trong đó, chính quyền các địa phương cũng phối hợp hiệu quả với Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tăng cường khảo sát, tham vấn ý kiến nhân dân về thực trạng nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước, tham mưu cho UBND tỉnh Nam Định xây dựng các dự án, công trình cung cấp nước sạch với phương châm dân biết, dân bàn, dân giám sát, quản lý, đánh giá chất lượng công trình, chất lượng nước.

Xác định được tầm quan trọng của nước sạch đối với người dân những năm qua tỉnh luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng; thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường, thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.