(ĐCSVN) – Thái Bình là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch. Đến nay 100% xã có doanh nghiệp đăng ký cấp nước sạch cho nông dân.

Ông Phạm Văn Ca – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhận định, nước sạch là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, UBND tỉnh Thái Bình đã quy hoạch toàn bộ hệ thống công trình nước sạch trên địa bàn. Đồng thời đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Thái Bình ban hành cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư như hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng, đền bù giải phóng mặt bằng, kinh phí xây dựng theo công suất...

Cùng với đó, tỉnh Thái Bình ra cơ chế với các công trình nước sạch: Cứ công suất 1m3 nước hỗ trợ 3 triệu đồng, nâng cấp thì 2 triệu đồng/m3. Hỗ trợ 17,5%, còn lại là các doanh nghiệp đăng ký đầu tư.

 

 Trẻ em dùng nước sạch. Ảnh: Hoàng Hoa


Sau hai năm tỉnh Thái Bình có cơ chế đặc thù, doanh nghiệp đã vào cuộc. Chương trình Nước sạch nông thôn của Thái Bình đã thu hút được các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, từng bước hình thành thị trường kinh doanh nước sạch ở khu vực nông thôn. Theo đó, đã có 20 doanh nghiệp đăng ký đầu tư xây dựng 23 công trình nước sạch, với tổng công suất 138.350 m3/ngày đêm, tổng vốn đầu tư 1.384,311 tỷ đồng, cấp nước cho gần 1 triệu dân của 137 xã khu vực nông thôn.

Đến nay, đã có 1 công trình đi vào hoạt động, 3 công trình mở rộng đã cơ bản hoàn thành, 10 công trình đang xây dựng, trong đó có một số dự kiến cấp nước ngay trong năm 2014, 9 công trình đang triển khai các thủ tục đầu tư. Hiện các nhà đầu tư đang tích cực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến năm 2015, tất cả các công trình được đưa vào hoạt động.

Bên cạnh đó, nhờ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới (WB), tính đến tháng 4/2014, toàn tỉnh đã hoàn thành 20 công trình, với tổng công suất 24.700 m3 nước/ngày đêm, tổng vốn đầu tư trên 463 tỷ đồng, cung cấp nước sạch cho 50 xã, thuộc 7 huyện.

Nhờ có cơ chế đặc thù và sự vào cuộc của các doanh nghiệp, Chương trình Nước sạch nông thôn của Thái Bình đã thu hút đông đảo các hộ dân tham gia, cam kết sử dụng nước sạch, thay đổi thói quen dùng nước mưa, giếng khoan. Đặc biệt, các hộ nghèo cũng dần được tiếp cận nguồn nước sạch; từ đó, chất lượng cuộc sống người dân vùng nông thôn được cải thiện, sức khỏe được nâng cao, góp phần xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.

Để thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2015 hoàn thành mục tiêu 100% xã trên địa bàn có nước sạch, Ông Phạm Văn Ca cho biết, Thái Bình đang tập trung hoàn thành vào các giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực đầu tư, quản lý, khai thác, kinh doanh các công trình nước sạch nông thôn để thu hút các doanh nghiệp, người dân tham gia. Thực hiện tái cấu trúc đầu tư đối với công trình cấp nước đã và đang xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia và nguồn vốn vay WB, bằng cách chuyển đổi mô hình quản lý theo hướng chuyển giao cho doanh nghiệp ngoài Nhà nước tiếp nhận và khai thác để phát huy hiệu quả đầu tư cũng như chất lượng sản phẩm. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các thủ tục hành chính để nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, đê điều, khai thác nước mặt và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thi công các công trình nước sạch.

Theo Quyết định số 366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Đến năm 2015, phấn đấu 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 45% sử dụng nước đạt quy chuẩn 02-BYT với số lượng từ 60 l/người/ngày; 65% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, 45% hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh, 100% trường học cơ sở, trạm y tế đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.