Theo Bộ Tư pháp, năm 2017, thể chế công tác này tiếp tục được hoàn thiện với việc Quốc hội thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền và lợi ích của công dân, tổ chức và nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ công chức nhà nước và hoạt động của bộ máy nhà nước. Các hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường được thực hiện thường xuyên.

 

Liên ngành tư pháp Trung ương công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm, 80 tuổi,
người mang thân phận tử tù hơn 40 năm. (Ảnh: TH).


Trong năm 2017, các cơ quan có trách nhiệm bồi thường trên cả nước đã thụ lý, giải quyết tổng số 109 vụ việc. Trong đó có 54 vụ việc thụ lý mới (tăng 01 vụ việc so với năm 2016), đã giải quyết xong 40/109 vụ việc, đạt tỉ lệ 36,7% (giảm 5,3% so với năm 2016) với tổng số tiền Nhà nước phải bồi thường được xác định trong các quyết định giải quyết bồi thường, bản án, quyết định của Tòa án giải quyết các vụ án dân sự về bồi thường nhà nước có hiệu lực pháp luật là hơn 32,8 tỷ đồng (giảm hơn 20,8 tỷ đồng so với năm 2016).

Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý giải quyết 23 vụ án dân sự đối với các vụ việc người bị thiệt hại không đồng ý với quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có trách nhiệm bồi thường và khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường. Cơ quan chức năng đã giải quyết xong 9 vụ với số tiền Nhà nước phải bồi thường gần 3,7 tỷ đồng; còn 14 vụ đang tiếp tục giải quyết.

Một số vụ việc phức tạp đã được các cơ quan tố tụng giải quyết dứt điểm như: vụ việc ông Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận); vụ việc ông Trần Sam Sái (Sóc Trăng); một số vụ án oan sai có tính chất nghiêm trọng đều được các cơ quan tố tụng khẩn trương tổ chức xin lỗi công khai và tiến hành các thủ tục thương lượng bồi thường thiệt hại được nhân dân và dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, kết quả giải quyết xong các vụ việc bồi thường thấp hơn so với năm 2016 (giảm 4,1%); vẫn còn một số vụ việc được chuyển từ năm trước sang chưa được giải quyết xong trong năm 2017. Việc cấp kinh phí chi trả tiền bồi thường còn trường hợp chưa được thực hiện kịp thời, theo quy định hiện hành.

Trong năm 2018, Bộ Tư pháp tập trung tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi và triển khai thi hành hiệu quả các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, nhất là Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp cùng với các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết các vụ việc bồi thường tồn đọng, kéo dài và các vụ việc đã được thụ lý theo quy định của Luật  trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009./.

Thu Hằng