Cán bộ Đồn Biên phòng Vinh Hiền thường xuyên tuyên truyền pháp luật
cho ngư dân xã Vĩnh Hiền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế). Ảnh: NT

Tỉnh Thừa Thiên Huế có trên 120 km đường bờ biển với nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế biển bao gồm đánh bắt, nuôi trồng hải sản và du lịch biển. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, đời sống của nhân dân các khu vực ven biển thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng bước được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn ổn định; ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân có chuyển biến tích cực, các vụ vi phạm pháp luật tại các xã, thị trấn giảm đáng kể. Tuy nhiên, trên tuyến biên giới biển của Thừa Thiên Huế vẫn còn xảy ra một số vấn đề phức tạp như: Hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tranh chấp ngư trường; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế… Điều đó đã có những ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị của địa phương và thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trước tình hình đó, trên cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã thường xuyên tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”.

Với chức năng là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, phù hợp với trình độ, nhận thức của từng đối tượng và sát tình hình, đặc điểm của từng địa phương. Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng BĐBP đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương, bảo đảm đúng nội dung, chương trình giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Giai đoạn từ năm 2015 đến nay, chỉ tính riêng các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành trên 200 buổi tuyên truyền pháp luật với sự tham gia của hơn 11.000 lượt cán bộ, nhân dân.

Song song với đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế còn luôn chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyển chọn, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Thực hiện phương châm “có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải”, việc bồi dưỡng đã tập trung vào nội dung xây dựng đề cương, thông qua giáo án, phương pháp tuyên truyền, kỹ năng giáo dục vận dụng vào thực tiễn… Do vậy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều có phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, giáo dục dễ hiểu, dễ nhớ, đi vào lòng người, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp tổ chức được 05 lớp tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cho trên 110 đồng chí là cán bộ BĐBP, cán bộ các cơ quan tuyên giáo, tư pháp… Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân ở vùng biên giới biển của tỉnh.

Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế còn thường xuyên quan tâm xây dựng ngăn sách pháp luật, tủ sách pháp luật ở các đơn vị và địa phương; nắm vững thực trạng, điều kiện cơ sở vật chất, trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển. Đồng thời, phối hợp với các địa phương củng cố, nâng cấp các ngăn sách pháp luật, tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn và các đồn biên phòng. Tính đến đầu năm 2018, 100% đồn biên phòng đều có tủ sách pháp luật và 100% xã, thị trấn hoàn chỉnh ngăn sách pháp luật tại các điểm, như: phòng tư pháp xã, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, trường học,… với trên 60 đầu sách pháp luật (số lượng hàng trăm cuốn sách), cùng hàng trăm đĩa DVD và thường xuyên luân chuyển, bổ sung sách, báo pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật được thuận lợi, góp phần nâng cao kiến thức, văn hóa pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới biển của tỉnh.

Anh Nguyễn Văn Thành ở xã Vĩnh Hiền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết: “Nhờ công tác tuyên truyền của lực lượng BĐBP nên bà con ngư dân trong xã đã nhận thức rõ hơn về các quy định pháp luật, không còn hiện tượng cố tình đánh bắt ở ngư trường nước ngoài; mọi người cũng có ý thức hơn trong bảo vệ chủ quyền biển của Tổ quốc”.

Theo đồng chí Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế, thông qua những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới biển của cán bộ, chiến sỹ BĐBP đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc tìm hiểu pháp luật, tự giác chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến về các văn bản pháp luật mới, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đặc biệt là các văn bản liên quan đến biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, tăng cường tuyền truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ và khai thác thủy, hải sản; quản lý và cấp phép hoạt động nghề cá cho ngư dân; tuyên truyền cho ngư dân, người lao động ven biển chấp hành quy định trong tham gia phòng, chống bão lụt, đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển và các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển…

Với sự quan tâm thường xuyên của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và những cách làm hiệu quả, tin tưởng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới biển của lực lượng BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục góp phần tích cực trong triển khai các nhiệm vụ của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh./.

Trần Ngọc Tuấn