Nền tảng cho những thành công ấy là do đơn vị đã thực hiện tốt Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới”, qua đó đã xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ, nhân dân khu vực biên giới.

Cán bộ BĐBP tỉnh An Giang tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia
cho đồng bào dân tộc Chăm (xã Châu Phong, thị xã Tân Châu).


Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng phải nêu gương

Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang cho biết: Trong thời gian qua, BĐBP tỉnh An Giang đã có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo để thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới”. Nhưng trước hết, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị phải là tấm gương sáng trong chấp hành pháp luật, kỷ luật để quần chúng nhân dân noi theo.

Vì vậy, từ Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đến các đơn vị cơ sở đều xác định rõ đây là một nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; trong kế hoạch công tác của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên; trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện của Phòng chính trị, cán bộ chính trị và là nội dung hoạt động của các tổ chức quần chúng. Định kỳ hằng tháng, các cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì nền nếp ngày chính trị - văn hóa - tinh thần, sinh hoạt đối thoại dân chủ, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bộ đội, từ đó có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, xử lý kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ đơn vị.

Mặt khác, đơn vị thường xuyên thực hiện Ngày pháp luật; tổ chức quán triệt, thông báo tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn trong Quân đội, lực lượng BĐBP, đơn vị để rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc vi phạm, mất an toàn có thể xảy ra. Duy trì nghiêm các chế độ, điều lệnh, nội quy của cơ quan, đơn vị.

Qua đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, hạn chế các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, giữ vững trận địa tư tưởng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Gắn kết giữa giáo dục kỷ luật với giáo dục đạo đức cho bộ đội, làm cơ sở định hướng hành vi của quân nhân phù hợp yêu cầu của pháp luật, kỷ luật. Đồng thời, mỗi quân nhân phấn đấu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ nhận thức pháp luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Xây dựng biên giới An Giang thượng tôn pháp luật

Theo Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang: “Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phải làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các lực lượng tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới trong việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đặc biệt là về quy chế khu vực biên giới, cửa khẩu đất liền”.

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với địa phương có những biện pháp, cách làm mang tính đột phá, khéo léo vận dụng sát với tình hình thực tế của địa phương, đặc thù hoạt động của mỗi ban, ngành, đoàn thể như việc sân khấu hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép các buổi tuyên truyền luật vào các buổi họp dân, họp cán bộ, họp các chức sắc, chức việc tôn giáo; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia cho cộng đồng dân tộc Chăm, Khmer; phối hợp với Hội Phụ nữ tổ chức tuyên truyền chéo để đưa pháp luật về biên giới Quốc gia vào các vùng giáp ranh biên giới; phối hợp với Liên đoàn lao động tuyên truyền pháp luật về biên giới Quốc gia cho công nhân ngay tại nhà máy, xí nghiệp; phối hợp với Hội Nông dân tuyên truyền lưu động cho nhân dân khu vực biên giới; phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các phiên tòa giả định nhằm giáo dục pháp luật cho thanh niên…

Công tác biên soạn tài liệu tuyên truyền cũng được đơn vị đặc biệt chú trọng. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp tỉnh để biên soạn tài liệu pháp luật sao cho ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và sát tình hình thực tế, nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân vùng biên giới. Hiện tại, 13 đơn vị cơ sở trong BĐBP tỉnh đều vận dụng công nghệ thông tin, soạn tài liệu điện tử, trình chiếu với nhiều hiệu ứng trực quan sống động, có lồng ghép hình ảnh và video clip minh họa. Các đơn vị còn phối hợp với địa phương xây dựng các “Tủ sách pháp luật”, riêng Đồn Biên phòng Nhơn Hưng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hưng xây dựng “Phòng đọc biên giới” với hàng trăm đầu sách, tài liệu pháp luật phục vụ nhu cầu nghiên cứu của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ BĐBP tỉnh An Giang tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc
Khmer xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên.

Đơn vị đặc biệt coi trọng việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hệ thống loa truyền thanh, phương tiện thông tin đại chúng, báo chí; phát tờ rơi, tờ gấp, chiếu các đĩa hình. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Ban Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phối hợp tuyên truyền vì chủ quyền an ninh biên giới, đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền công tác tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và kiểm tra thực hiện pháp luật về biên giới quốc gia, kiểm soát việc xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới. Chuyên mục còn phản ánh có hiệu quả các hoạt động của quân, dân trong tỉnh đối với địa bàn biên giới, xây dựng thế trận “Biên phòng toàn dân” ngày càng vững chắc, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển với hai tỉnh Ta Keo và Kan Dal, Vương quốc Campuchia.

Đơn vị còn phối hợp tổ chức tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại; thông qua hoạt động phối hợp của các tổ chức Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ,…; thông qua các hoạt động giao lưu, hái hoa dân chủ, diễn đàn, tọa đàm, sân khấu hóa, xây dựng các tiểu phẩm kịch tuyên truyền pháp luật.

Đơn vị còn lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phòng, chống tham nhũng, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường,...

Ngoài ra, các Đồn Biên phòng biên giới còn chủ động tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật của Việt Nam cho nhân dân biên giới nước láng giềng (Campuchia) khi họ sang thăm thân, du lịch, kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam, góp phần cùng với các nước bạn Campuchia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Việc thực hiện tốt Đề án đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức thượng tôn, chấp hành pháp luật trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ở khu vực biên giới của tỉnh, góp phần tích cực đảm bảo tình hình an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Nhận thức về trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức có sự thay đổi, cơ bản khắc phục được tình trạng phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính hình thức, phong trào. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở khu vực biên giới đã trực tiếp củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, nhân dân với Đảng, chính quyền; xây dựng khối đoàn kết cộng đồng; ổn định tình hình chính trị, củng cố an ninh, quốc phòng ở vùng biên.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang cần chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đơn vị tập trung hơn nữa đầu tư phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đạt hiệu quả cao; tăng cường cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên nghiệp, để khắc phục tình trạng cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kiêm nhiệm, ít thời gian nghiên cứu pháp luật, nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án trong những năm tiếp theo./.

Bài, ảnh: Chiến Khu