Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 20-8, tại An Giang, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy An Giang. 

8 tháng đầu năm 2019, cùng với các nhiệm vụ khác, Tỉnh ủy An Giang luôn quan tâm lãnh đạo và dành nguồn lực đầu tư cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ. Công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, quân đội, đặc biệt là sự phối hợp của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong việc nắm tình hình biên giới, nội địa chặt chẽ, kịp thời tham mưu cho tỉnh xử lý các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo cơ bản ổn định, kịp thời đầu tranh ngăn chặn âm mưu diễn biến hòa bình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, diễn tập theo nhiệm vụ sát với tình hình địa phương. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng duy trì thường xuyên, từ năm 2001 đến nay quy tập được 3147 hài cốt liệt sĩ; riêng 8 tháng đầu năm 2019 quy tập được 86 bộ hài cốt liệt sĩ; thực hiện hiệu quả chương trình Chung sức xây dựng nông thôn mới, ký kết, hỗ trợ 01 huyện, 22 xã thực hiện Cuộc vận động “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu, công tác chuẩn bị cho giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 đang được chính quyền và nhân dân hai tuyến biên giới tiến hành khẩn trương, tích cực.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, tập trung các khâu đột phá, các lĩnh vực mũi nhọn, như nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng du lịch; phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ và sản phẩm phục vụ du lịch; trước mắt là ưu tiên các khu, điểm du lịch trọng điểm Núi Sam, Núi Cấm, Rừng Chàm Trà Sư… Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nhất là về vấn đề giảm nghèo, giải quyết việc làm, y tế, bảo hiểm, nhà ở…

Về quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; tổ chức huấn luyện, luyện tập, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh theo kế hoạch, chỉ tiêu năm 2019; chuẩn bị thực lực cho công tác tuyển quân năm 2020; nắm chắc tình hình và tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để xảy ra vụ việc phức tạp, nhất là dịp chuẩn bị diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là vùng biên giới và vùng có đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác đối ngoại quốc phòng không ngừng được củng cố, phát triển, đến nay các địa phương hai tuyến biên giới đã và đang tích cực làm tốt công tác chuẩn bị cho giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 tại tỉnh An Giang. Đây là hoạt động thiết thực nhằm củng cố tăng cường mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước.

Phát biểu kết luận, chỉ đạo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương kết quả phối hợp giữa các lực lượng địa phương và công an, quân đội. Kết quả đó là sự gắn kết giữa địa phương và lực lượng công an, quân đội, trong đó Bộ đội Biên phòng tỉnh đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương tuyến biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia; lực lượng vũ trang đã trở thành lượng tin cậy của chính quyền, nhân dân địa phương, là điều kiện quan trọng để địa phương phát triển kinh tế xã hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu trong thời gian tới, các lực lượng tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, chủ động tham mưu cho cấp ủy, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; từng lực lượng phải nắm chắc chức năng của mình, bất luận hoàn cảnh nào phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đề nghị, Tỉnh ủy An Giang tiếp tục đoàn kết thống nhất, chỉ đạo các lực lượng làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: Hồng Pha