Thượng tướng Bùi Văn Nam khẳng định, phục vụ tốt công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới
Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Anh Phong

Ngày 21/8, tại thành phố Huế, Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ là học viên, công an các đơn vị, địa phương tham gia tập huấn.

Diễn ra trong 3 ngày từ 21-23/8, hội nghị huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có 8 chuyên đề về kế hoạch thực hiện quy chế, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW cùng các nội dung quan trọng, báo cáo về các nội dung quan trọng liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên; đề nghị công an các địa phương phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, triển khai nghiêm túc các chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về các giải pháp nghiệp vụ cơ bản; đặc biệt, chú trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức chính trị nội bộ.

Hội nghị là dịp để Công an các đơn vị, địa phương học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: Anh Phong

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ triển khai quyết liệt, khẩn trương kế hoạch và chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương để tập trung, bảo vệ thắng lợi Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Để công tác chuẩn bị Đại hội Đảng đạt những kết quả cao nhất, các học viên tham gia hội nghị tập huấn cần nghiêm túc quán triệt những nội dung được tập huấn và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, góp phần đảm bảo thắng lợi Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

P. Anh (t/h)