leftcenterrightdel

 Tỉnh ủy Cà Mau lựa chọn Đảng bộ huyện Đầm Dơi đại hội điểm cấp trên cơ sở, đồng thời thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Ảnh: baotintuc.vn)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng vừa ký ban hành Kế hoạch đại hội điểm và thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy; đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy.

Theo đó, Đảng bộ huyện Đầm Dơi đại hội điểm cấp trên cơ sở, đồng thời thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chọn 5 đảng bộ cơ sở chỉ đạo điểm, đồng thời thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Đảng bộ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước; Đảng bộ phường 1, thành phố Cà Mau; Đảng bộ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình; Đảng bộ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời; Đảng bộ Sở Tư pháp, Đảng bộ Dân chính đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cấp ủy được chọn đại hội điểm và thí điểm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, toàn diện các điều kiện và tiến hành đại hội đúng quy định, hướng dẫn, đạt yêu cầu và chất lượng cao nhất.

Về thời gian thực hiện, các đảng bộ cơ sở đại hội điểm và thí điểm chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội xong trong tháng 2/2020; tổ chức đại hội đảng bộ trong tháng 3/2020. Đảng bộ huyện Đầm Dơi chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức đại hội xong trong tháng 5/2020 và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện trong tháng 6/2020.

Nội dung đại hội thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 126-KH/TU, ngày 21/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đối với nội dung thực hiện thí điểm, các đảng bộ cơ sở được chọn đại hội điểm của tỉnh, đồng thời thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư cấp ủy (thực hiện theo Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 6/3/2009 của Ban Tổ chức Trung ương).

Đảng bộ huyện Đầm Dơi được chọn đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh, đồng thời thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy (thực hiện theo Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW, ngày 8/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương).

Cũng theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau thành lập Tổ chỉ đạo đại hội điểm và thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy và đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư cấp ủy. Tổ Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các văn bản có liên quan đại hội Đảng, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả đại hội điểm và thực hiện thí điểm về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Huyện ủy Đầm Dơi và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nơi có đảng bộ cơ sở được chọn đại hội điểm và thí điểm trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện cần thiết cho đại hội, nhất là công tác nhân sự cấp ủy khóa mới; tổ chức đại hội đúng quy định, đạt kết quả tốt./.

ĐP