Ban Chấp hành Đảng bộ xã  Phước Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025  ra mắt Đại hội

(Ảnh: Web Thành ủy)

 

Nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã có nhiều thuận lợi, đạt kết quả như mong đợi. Các ngành kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển; hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, theo đó tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện, thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của xã.

Đáng chú ý, đời sống của Nhân dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 62,28 triệu đồng, tăng 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Về công tác xây dựng Đảng, xã Phước Lộc đã có nhiều tiến bộ; việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đảng viên mới đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 60 đảng viên mới, đạt 133,3%.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Phước Lộc đã đề ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo; đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ và nông nghiệp trong đô thị; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, gia đình hạnh phúc, đảm bảo an sinh xã hội, nhân dân có việc làm và cuộc sống ổn định.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Phước Lộc cũng đề ra 32 chỉ tiêu cụ thể như: Đến năm 2025, phấn đấu phát triển mới 100 cơ sở thương mại - dịch vụ và 50 hộ sản xuất nông nghiệp trong đô thị; 100% công trình khi khởi công xây dựng phải được kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; Đến năm 2025, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 1,5 lần so với năm 2020; Đến năm 2025, đạt tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của TP còn 0,5%; thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 1,3 lần so với năm 2020.

Trong nhiệm kỳ, kết nạp ít nhất 50 đảng viên mới; Thành lập 100% tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập khi có đủ điều kiện; phấn đấu kết nạp ít nhất 2 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí. Đồng thời, Đại hội đã tổ chức bầu trực tiếp chức danh Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu đồng chí Nguyễn Võ Quốc Cao, Bí thư Đảng ủy xã Phước Lộc, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để Đại hội bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phước Lộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Bí thư Đảng ủy xã Phước Lộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với tỷ lệ phiếu bầu 99,34%, đồng chí Nguyễn Võ Quốc Cao, tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phước Lộc, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

An Nhiên