Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập, Tỉnh ủy An Giang đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, bước đầu đạt được kết quả đáng tích cực.

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy giúp hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn. Ảnh: Thu Thảo/baoangiang.com.vn

Cụ thể, An Giang triển khai giải thể Văn phòng của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các Ban Xây dựng Đảng tỉnh, chuyển chức năng, nhiệm vụ phục vụ công tác kế toán và lái xe kèm theo 15 biên chế về Văn phòng Tỉnh ủy. Qua sắp xếp lại, các phòng chức năng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng tỉnh giảm 8 đầu mối, từ 30 phòng xuống còn 22 phòng. Hợp nhất hai Đảng ủy khối Dân Chính Đảng và khối Doanh nghiệp thành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019. Từ đó, giảm 4 cơ quan chuyên trách tham mưu, hai cơ quan đoàn thể và 5 biên chế công chức.

Cùng với đó, An Giang cũng thí điểm mô hình nhất thể hóa chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn của chính quyền. Ở cấp tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Giám đốc Sở Nội vụ. Cấp huyện, Trưởng ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ thực hiện ở 4/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Phú, Chợ Mới, Châu Thành). Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện thực hiện ở 2/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Phú). Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện ở 7/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Đốc, An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Tịnh Biên). Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thực hiện ở 7/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Phú, Châu Thành, Phú Tân, Thoại Sơn, Tịnh Biên).

Mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp huyện cũng được tỉnh triển khai thực hiện ở 3/11 đơn vị (Tân Châu, Phú Tân, Thoại Sơn); Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện 4/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Phú, Tri Tôn) và ở cấp xã thực hiện được tại 125/156 xã, phường, thị trấn. Mô hình Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp đã triển khai thực hiện thành công ở tất cả 888 khóm, ấp trên địa bàn tỉnh (đạt 100%).

Hiện, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của 20 sở, ban, ngành tỉnh. Sau khi sắp xếp, sẽ giảm 24 phòng, số cán bộ quản lý cấp phòng giảm 18 trưởng phòng và 16 phó trưởng phòng; chuyển hai đơn vị gồm: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thành Phòng trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương chuyển thành Cục Quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường ( Bộ Công Thương).

Tính đến ngày 31/5/2019, toàn tỉnh sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất giảm 70 đơn vị sự nghiệp so với năm 2015 (giảm 23 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành và tương đương, giảm 47 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện). Hiện An Giang có 882 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND; 146 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương, 727 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã sắp xếp giảm 58 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND làm trưởng ban, từ 124 Ban Chỉ đạo còn lại 66 Ban Chỉ đạo theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ngoài ra, tỉnh An Giang triển khai sáp nhập Trung tâm Y tế Dự phòng và Bệnh viện Đa khoa cấp huyện thành Trung tâm Y tế; Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục, Thể thao cấp huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở tất cả 11/11 huyện, thị xã, thành phố. Các đơn vị sau khi sắp xếp hợp nhất đã giảm cấp phó và biên chế theo đúng lộ trình./.        

Lan Anh (tổng hợp)