Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và bà Crup-xkai-a (vợ Lê-Nin)
tại Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ 7/1935
(Ảnh tư liệu: baotanglichsu.vn)

Tại Đại hội, Nguyễn Ái Quốc trả lời nhà văn I.Êrenbua khi được hỏi cảm nghĩ về mùa Xuân này: “Tôi chỉ có một mong ước là sớm trở về Tổ quốc tôi".

--------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.413, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.