(ĐCSVN) – Sáng 27-12-2012, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo "Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay". 

Các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;  PGS.TS Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì Hội thảo. Hội thảo có sự tham gia của hơn 300 đại biểu. 


Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: HH) 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ rõ cần phải “kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta”; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”. Hội thảo lần này nhằm tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn các quan điểm của Đảng, bày tỏ những kiến nghị, các giải pháp góp phần khắc phục và đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên – một vấn đề sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nhận diện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các đại biểu tham dự Hội thảo cho rằng, đó là nguy cơ xảy ra từ bên trong mỗi con người, mỗi tổ chức, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết và cơ bản là về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa; dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức sai, quan điểm lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; vô nguyên tắc, mất dân chủ, xem thường pháp luật Nhà nước. Đó cũng là hiện tượng bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, quan liêu, trục lợi, tranh quyền tranh chức... Sự suy thoái về đạo đức, lối sống gắn liền với tư tưởng thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí; phong cách quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân; lối sống xa hoa, hưởng lạc…

Nguyên nhân của hiện tượng này, một phần là do tác động của “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch như: Mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo, gây chia rẽ, khoét sâu mâu thuẫn nội bộ Đảng; tạo ra sự rối loạn và mục ruỗng bên trong, tạo mảnh đất màu mỡ để tấn công từ bên ngoài.

Nhưng nguyên nhân chính là do một bộ phận cán bộ, đảng viên không tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên; không kiềm chế được mình trước những cám dỗ và ham muốn tầm thường; tôn sùng lối sống thực dụng, hưởng thụ, thu vén lợi ích cá nhân, gia đình mà quên đi bổn phận, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Dẫn chứng từ thực tế trong lịch sử, các đại biểu nhận định: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; việc “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên sẽ làm cho lòng dân ly tán, Nhà nước suy yếu, pháp luật bị khinh nhờn; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu do nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân cơ bản bắt đầu từ “tự diễn biến” dẫn đến “tự chuyển hóa” chế độ chính trị. Điều đó cho thấy, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ thực sự là nguy cơ đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội thảo cũng khẳng định rằng, ngăn chặn “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nước ta. Để phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện đó, cần nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đồng thời Đảng và Nhà nước cần đổi mới cơ chế vận hành, phương pháp thực thi, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và từng bước hoàn thiện về chế độ chính sách; phát huy vai trò giám sát của nhân dân...


Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo. (Ảnh: HH) 

Thẳng thắn đề xuất các kiến nghị tại Hội thảo, theo các đại biểu, cần nhận diện rõ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong từng lĩnh vực cụ thể như thế nào; đối tượng nào thường dễ mắc các biểu hiện trên và phương pháp để đấu tranh chống lại “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như thế nào?....

Phát biểu kết luận buổi Hội thảo, PGS.TS Vũ Văn Phúc khẳng định, hơn 90 bản tham luận và 13 ý kiến phát biểu đã làm rõ những khái niệm, nội hàm của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phân tích mối quan hệ biện chứng giữa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến hòa bình” cùng những biến tướng trong thực tế. Các đại biểu cũng đã thẳng thắn đề cập đến thực trạng của việc phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên các lĩnh vực, các ngành, các cấp và dự báo tình hình, cũng như những thách thức, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng ta trong tình hình mới; đề xuất những, giải pháp giúp Đảng khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng. Những ý kiến tại Hội thảo là cơ sở lý luận, thực tiễn quan trọng để giúp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các ban Đảng Trung ương thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Đảng ta ngày càng  vững mạnh./.