(ĐCSVN) - Chiều ngày 5/2, trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày thơ Việt Nam lần thứ X, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010 và 2011 cho 11 tác giả, tác phẩm.

Theo đó, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010 được trao cho 4 tập tiểu thuyết, truyện ngắn: “Lính trận” (Trung Trung Đỉnh - Hà Nội), “Minh sư” (Thái Bá Lợi - Đà Nẵng); “Lỏng và Tuột” (Trần Đức Tiến - Vũng Tàu), “Giữa dòng chảy lạc” (Nguyễn Danh Lam - TP.HCM) và 2 tập thơ: “Bầu trời không mái che” (Mai Văn Phấn - Hải Phòng), “Sóng và khoảng lặng” (Từ Quốc Hoài - TP.HCM).

 

Nhà thơ Hữu Thỉnh tặng hoa và bằng khen cho các tác giả đoạt
giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011 được trao cho tiểu thuyết ‘Đội gạo lên chùa” (Nguyễn Xuân Khánh - Hà Nội), tập phê bình lý luận “Bàn về minh triết và minh triết Việt” (Hoàng Ngọc Hiến), tập truyện ký “Huyền thoại tàu không số” (Đính Kính); 2 tập thơ “Ngày linh hương nở sáng” (Đinh Thị Như Thúy - Đắk Lắk) và “Hoan ca” (Đỗ Doãn Phương - Hà Nội).

Bên cạnh đó, Hội Nhà văn Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 2 tác phẩm: “Một bàn tay thì đầy” (Tiểu thuyết) của Hoàng Việt Hằng và “Bài hát ngày mai” (Thơ) Bản dịch của Lê Đăng Hoan (tác giả Ko Un - Hàn Quốc).

 

 Nhà thơ Hữu Thỉnh tặng hoa và bằng khen cho các tác giả
đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, các tác phẩm trên báo hiệu một mùa gặt mới của văn chương Việt Nam, nhất là khi có nhiều tác giả trẻ được khẳng định và đoạt giải lần này. Nhà thơ khẳng định: Giải thưởng Hội Nhà văn 2010, 2011 cho chúng ta thấy nền văn học của chúng ta tiếp tục phát triển trong sự đa dạng và luôn luôn đổi mới. Chúng ta tiếp tục khẳng định những tài năng đã được khẳng định, tiếp tục khẳng định những định hướng lớn trong nền văn học của chúng ta. Đó là trở lại lịch sử của dân tộc, trở lại 2 cuộc kháng chiến, đi sâu vào đời sống đất nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc... Sứ mệnh của văn học là cất cao tiếng nói, chống lại sự suy thoái của tinh thần, suy thoái đạo đức, chống lại sự vô cảm, chống lại sự nguội lạnh đối với tình yêu con người, nó phê phán mọi cái xấu, cái ác... Và giải thưởng Hội Nhà văn  2010- 2011 đã làm được điều đó. Đó cũng chính là sự phát triển lên một bước mới của văn học Việt Nam./.