Video clip
Khánh thành công trình tôn tạo Di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc tại Làng Luông, xã Bình Thành (Định Hóa), Thái Nguyên
  17:00 07/09/2019
  •  Tags: