Video clip
Hội báo toàn quốc 2017: "Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới"
  18:03 17/03/2017
  •  Tags: