Video clip
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 10
  18:14 18/04/2017
  •  Tags: