Video clip
Thủ tướng hội đàm với Thủ tướng Thái Lan
  20:26 12/11/2017
  •  Tags: