Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-BCH, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (khoá XII), để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quyết định miễn đóng đoàn phí Công đoàn đối với đoàn viên Công đoàn có thu nhập thấp.

leftcenterrightdel
 Đoàn viên Công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí Công đoàn.

Theo đó, đoàn viên Công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí Công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập nêu trên. Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí Công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 áp dụng đến hết thời điểm 31/12/2020.

Như vậy, hiện nay, có 3 đối tượng đang được miễn đóng đoàn phí Công đoàn. Đó là: đoàn viên Công đoàn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; đoàn viên Công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó cũng không phải đóng đoàn phí(theo khoản 6, điều 23 của Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016) và đoàn viên Công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở (do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19) thì không phải đóng đoàn phí Công đoàn.

Gia Huy