Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: Quang Vinh

Báo cáo tại hội nghị cho biết thời gian qua, Trung ương MTTQ Việt Nam cùng với các địa phương, đơn vị tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng mô hình điểm năm 2017 thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh việc tăng cường thông tin tuyên truyền với những hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp còn tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo, trưởng các tộc họ trong việc tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức cho nhân dân, các khu dân cư, xã, phường ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nhiều nơi các tầng lớp nhân dân đã tự giác tham gia đóng góp xây dựng các công trình giao thông, nhất là việc hiến đất, ủng hộ làm đường giao thông nông thôn, bảo vệ công trình đường sắt, đường thuỷ nội địa. Các địa phương đã xây dựng, duy trì các mô hình về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tổ chức hoạt động của các nhóm nòng cốt, các tổ, nhóm tự quản ở cơ sở, như: mô hình “Lòng đường an toàn, trên hè gọn gàng; mô hình “Khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông”; “Xã-phường-khu dân cư” hoặc “Gia đình, dòng họ không có người vi phạm giao thông”; “Tổ dân phố, khu dân cư có đường thông hè thoáng”; xây dựng “Đội xã hội tình nguyện”, “Nhóm nòng cốt”, mô hình “Đoạn đường em chăm”; mô hình “Quản lý địa bàn - quản lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông”, mô hình “Xóm đạo bình yên”; “Đồng bào tôn giáo không vi phạm an ninh trật tự và An toàn giao thông”; mô hình “Gia đình An toàn - Hạnh phúc - Đạo hạnh”; mô hình “Tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với Câu lạc bộ Đờn ca tài tử”…

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả, đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập, từ đó đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng của MTTQ trong việc tuyên truyền, giám sát, vận động, góp phần thực hiện tốt các quy định về trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng của người dân khi tham gia giao thông; nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả, nâng cao tinh thần tham gia giao thông an toàn cho người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn Mai Nhật Hoàng cho biết: Khu dân cư văn hóa an toàn giao thông của Bắc Kạn triển khai từ năm 2012, đến nay MTTQ tỉnh đã xây dựng có 6 mô hình khu dân cư văn hóa an toàn giao thông. Qua triển khai mô hình cho thấy ý thức trách nhiệm của người dân tại khu dân cư được nâng cao; số vụ vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm trật tự an toàn giao thông đều giảm theo từng năm và tỷ lệ gia đình văn hóa khu dân cư cao lên theo từng năm.

Theo Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Nam Định Trần Thị Thủy, thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đã được MTTQ các cấp trong tỉnh duy trì, xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Mô hình được triển khai đã chú trọng công tác tuyên truyền thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 3 tiêu chí là xây dựng gia đình văn hóa, tích cực vận động các hộ gia đình và nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa giao thông đặc biệt là ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, từ đó làm cho ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT và văn hóa giao thông trong các tầng lớp nhân dân được nâng cao.

Từ khi triển khai mô hình “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, nhận thức của người dân địa phương trong việc thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông được nâng lên, tai nạn giao thông đã được kiềm chế, giảm hẳn số vụ trên địa bàn.

Tuy nhiên theo các đại biểu, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về ATGT chưa được đều khắp ở các khu dân cư, có lúc, có nơi chưa được thường xuyên; Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi họp chợ, buôn bán vẫn diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt là tại một số tuyến đường trên các trục quốc lộ, các phiên chợ trên địa bàn các huyện…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục duy trì việc gắn tiêu chí xây dựng gia đình, khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá”, tiếp tục nhân rộng mô hình, điển hình tốt về an toàn giao thông; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người có uy tín tại cộng đồng trong công tác an toàn giao thông; thực hiện tốt việc kiểm điểm cán bộ khi có thông báo danh sách cán bộ vi phạm trật tự an toàn giao thông về khu dân cư. Đồng thời, nhân rộng các mô hình khu dân cư an toàn giao thông trên cả nước./.

Tường Vy