889
Quang cảnh Hội nghị  

Chiều 15/7,  tại Hà Nội, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị xin ý kiến góp ý của các cơ quan ở Trung ương vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cùng thành viên Tiểu ban, Tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã và đang chuẩn bị tổ chức đại hội theo Kế hoạch đề ra. Đến nay, cả nước đã hoàn thành Đại hội cấp xã, cấp huyện và đã có 37 tỉnh, thành phố tổ chức xong Đại hội MTTQ cấp tỉnh. Đến hết tháng 7/2019 sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố. Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức vào ngày 19/9/2019 tại Hà Nội. 

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, xác định Văn kiện Đại hội là một nội dung rất quan trọng, quyết định sự thành công của Đại hội, Ban Thường trực Ủy bản Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức xây dựng các dự thảo văn kiện, trong đó có hai văn bản quan trọng là Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi). Quá trình chuẩn bị được triển khai chủ động, sớm, theo đúng lộ trình. Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã và đang tổ chức lấy ý kiến dân chủ, rộng rãi, công khai trong các tổ chức thành viên; Đại hội Mặt trận các cấp; các cơ quan ở Trung ương; các Hội đồng tư vấn; các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu...

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn, xuất phát từ nội dung phối hợp đối với MTTQ trong suốt thời gian qua, đại biểu tham dự cùng cho ý kiến, đánh giá để báo cáo chính trị được toàn diện hơn và việc triển khai nhiệm vụ của Mặt trận trong nhiệm kỳ tới được triển khai đồng bộ gắn với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý vào các nội dung trọng tâm như tiêu đề của báo cáo chính trị và chủ đề đại hội; Bố cục của báo cáo chính trị; Đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết và các tầng lớp nhân dân; Nhận định đánh giá nguyên nhân của những kết quả đạt được, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm; Nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.... Các đại biểu nhấn mạnh dự thảo phải cụ thể Hiến pháp năm 2013 và Luật MTTQ Việt Nam; bám sát vào thực tiễn cuộc sống để nâng cao chất lượng liệu quả hoạt động của Mặt trận với nguyên tắc hiệp thương dân chủ và phối hợp thống nhất hành động để cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam.

Góp ý vào báo cáo chính trị xuất phát từ thực tế hiện nay khi tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến dai dẳng, phức tạp, Phó Ban Dân nguyện của Quốc hội Đỗ Văn Đương cho rằng báo cáo chính trị cần làm rõ vai trò của Mặt trận các cấp khi trực tiếp tham gia vận động nhân dân, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đối với những vấn đề phát sinh tại địa phương. Cán bộ Mặt trận phải làm “yên dân”. Muốn thế báo cáo chính trị phải thể hiện được hoạt động giám sát, phản biện xã hội thông qua kênh Mặt trận, từ đó khẳng định được vai trò phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan Nhà nước.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Giàng A Chu nhấn mạnh, hoạt động giám sát của Mặt trận phải xuất phát từ trong dân, phải đánh giá được lòng dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó cần đánh giá thực tế phương thức tập hợp, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong giai đoạn hiện nay gắn liền với số liệu minh họa cụ thể trong cả nhiệm kỳ 2014-2019, từ đó đưa ra phương hướng triển khai trong nhiệm kỳ tới.

Tương tự, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đề xuất, báo cáo cần làm rõ vai trò của Mặt trận trong việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, bức xúc trong nhân dân và hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là tham gia giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa phát biểu tại Hội nghị.


Đề cao vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa đề nghị việc đánh giá được tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân nên có cấu trúc phù hợp, đánh giá được những thuận lợi khó khăn, nhận diện được những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm từ đó xác định được mục tiêu và chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới.

Đối với các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 -2024, các đại biểu đề xuất, bên cạnh việc tham gia phát triển kinh tế thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, cần thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong tham gia vận động xây dựng văn hóa, con người Việt Nam từ đó có các phương pháp vận động sao cho phù hợp với tình hình hiện nay. Các đại biểu nhấn mạnh đến việc tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trong đó chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mặt trận ở cơ sở..../.

Tin, ảnh: Thu Hà