Các đại biểu dự Hội nghị

Đảng bộ Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (hhóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên và đoàn viên trong Tổng Công ty.

Tại Hội nghị, gần 300 đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng như các Nghị quyết của Hội nghị.

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Bốn Nghị quyết được ban hành gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2017

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chi, Bí thư Đảng ủy SCIC nêu rõ, việc học tập và quán triệt Nghị quyết giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, từ đó tham gia thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đến các tầng lớp nhân dân, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, nhận thức sai lệch. Học tập các nghị quyết là trách nhiệm, kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên. Do vậy, các cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 6 và cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị, xây dựng nhiệm vụ, đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi cũng đề nghị mỗi đại biểu dự Hội nghị nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), qua đó thực hiện học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc. Sau hội nghị, các đại biểu sẽ viết thu hoạch về nhận thức sâu sắc của mỗi đảng viên, cán bộ chủ chốt về 4 chuyên đề Nghị quyết nêu trên; đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện các Nghị quyết trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đảng ủy SCIC đã tuyên dương, khen thưởng một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017./.

HH