Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐ chúc mừng đồng chí Trần Văn Thuật
 - Ảnh: Minh Châu

Đồng chí Trần Văn Thuật sinh năm 1962 là Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ngoài nội dung trên, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, Hội nghị lần này cũng thông qua một số định hướng lớn kịp thời chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Việc xây dựng văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam phải xứng tầm với yêu cầu đặt ra đối với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam thay đổi cơ bản về bố cục, cách đặt vấn đề và có 12 nhóm vấn đề. Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về tên gọi của báo cáo đã bao hàm đầy đủ định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chưa? Nội dung đánh giá khái quát tình hình công nhân viên chức lao động và kết quả hoạt động Công đoàn thời gian qua; những tồn tại, thiếu sót, nguyên nhân và những vấn đề nổi lên cần giải quyết trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn…

Các đại biểu cũng cho ý kiến về quan điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam như: việc mở rộng đối tượng tập hợp của Công đoàn Việt Nam; bổ sung quyền và nhiệm vụ của đoàn viên Công đoàn; bổ sung quy định về công tác đoàn viên; cho ý kiến về nhiệm kỳ đại hội Công đoàn các cấp; về nội dung bầu cử ban chấp hành và các chức danh trong ban chấp hành; về khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn…

Minh Châu