leftcenterrightdel

 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội chụp ảnh chung với lực lượng vũ trang

Bộ Tư lệnh Thủ đô

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội… cùng 160 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.000 đảng viên Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của hình ảnh Người chiến sỹ Thủ đô

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ II đã đề ra. Trong đó, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND TP về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp tham mưu ban hành và thực hiện hiệu quả Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường quốc phòng - an ninh bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”… Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức thành công Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố; hoàn thành 100% chỉ tiêu Nhà nước về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

leftcenterrightdel
Nguồn: VTV 

Đáng chú ý, phối hợp, tham gia có hiệu quả trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục giảm nhẹ hậu quả thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường; xung kích, đi đầu trong tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19; phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội và hình ảnh Người chiến sỹ Thủ đô trong thời kỳ mới. Phối hợp thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh công tác dân vận góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc…

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô khóa II cũng thẳng thắn chỉ rõ 5 hạn chế, khuyết điểm; phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở dự báo tình hình trong nước và thế giới, đánh giá khó khăn, thách thức cũng như những thuận lợi, thời cơ; Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, cụ thể hóa bằng 11 nhóm chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ - giải pháp lớn, bao gồm 16 nhóm nhiệm vụ - giải pháp thành phần.

leftcenterrightdel
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội 

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Bộ Tư lệnh sẽ tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc… Đảng ủy Bộ Tư lệnh cũng nâng cao năng lực tham mưu với Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữ quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh…

Xây dựng lực lượng vũ trang phát triển toàn diện

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô cần nhận thức sâu sắc về vị thế, vai trò của mình để từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, trong những năm tới, tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội phải ra sức tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, theo Bí thư Vương Đình Huệ yếu tố quan trọng hàng đầu là phải giữ vững cho được sự ổn định về chính trị, đảm bảo vững chắc về quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng với Công an Thành phố giữ vai trò nòng cốt. “Đảng bộ và lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô cần nhận thức sâu sắc, vinh dự, tự hào và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô với vị thế là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trái tim của cả nước”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị phải thường xuyên quán triệt, nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Thành phố và thực tiễn địa bàn Thủ đô để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn để xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước. 

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Cùng với đó, tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế - xã hội và giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng. Tập trung tham mưu và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”, “Chiến lược Quân sự Việt Nam”, “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”. Phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố xây dựng các phương án, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn, đấu tranh, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đặc biệt, phải xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, trước hết là vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao; là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp…

Lưu ý phải quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Hết sức coi trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đề cao tinh thần cảnh giác để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực cơ hội, thù địch.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thấm nhuần sâu sắc lời Bác dạy: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”…

Đại hội diễn ra trong 3 ngày 27-29/5…/.

Một số chỉ tiêu của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong nhiệm kỳ 2020-2025: Hoàn thành có chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và các quận, huyện thị xã; Diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 100% các xã, phường, thị trấn; 100% chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn được đào tạo trung cấp chuyên ngành quân sự cơ sở trở lên; Hàng năm, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt 100%; 100% tổ chức đảng và 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên không suy thoái về tư tưởng chính trị và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu....
Tin, ảnh: Toàn - Hà