Cụ thể, Ban Dân vận Tỉnh ủy Long An đã tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc-tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với nội dung cụ thể, sát thực.

Mô hình trồng thanh long cho hiệu quả kinh tế cao ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An (Ảnh: NS)

Qua đây, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng các Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân tộc tôn giáo, không để xảy ra điểm nóng dẫn đến khiếu nại vượt cấp. Chú trọng tổ chức thực hiện nhiều mô hình "Dân vận khéo"; nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh, khắc phục "bệnh hành chính, hình thức, thành tích", từ phong trào này, trên địa bàn tỉnh Long An đã xuất hiện nhiều mô hình "Dân vận khéo".

Tiêu biểu như phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Cần Giuộc, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình Dân vận khéo ở địa phương này đã mang lại hiệu quả thiết thực và tạo sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân. Từ phong trào, nhiều con đường được trải nhựa, bê-tông hóa, môi trường, cảnh quan sạch, đẹp, an ninh, trật tự được ổn định, tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt. Từ mô hình trên, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Cần Giuộc đã khởi sắc, những con đường đất sình lầy trước đây được thay thế bằng nhựa, bê tông thông thoáng, những chiếc cầu cây tạm bợ nay được xây dựng kiên cố.

Người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, dễ dàng, giúp kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Làm nên những thay đổi đó là do sự khéo léo trong công tác vận động, tuyên truyền, giúp người dân tự nguyện thực hiện những chủ trương của địa phương. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", năm 2016 và đầu năm 2017, nhân dân xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc đã đóng góp tiền, hiến đất trị giá gần 10 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng 2 cây cầu, 7 tuyến đường giao thông nông thôn, 9 công trình đê bao và cống đầu mối. Đến nay, các tuyến đường liên xã, liên ấp, đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê-tông hóa. Hệ thống công trình thủy lợi ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Phước Lại cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà người dân nhận thức sâu sắc hơn về việc xây dựng giao thông nông thôn là quyền lợi và trách nhiệm của mình. Chính sự công khai, dân chủ, minh bạch nên việc thực hiện các công trình giao thông được người dân hưởng ứng nhiệt tình, sẵn sàng hiến đất, góp tiền, ngày công lao động làm đường.

Hay như hiệu quả từ Tổ Dân vận ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, sau bốn năm đi vào hoạt động đã khẳng định vai trò trong công tác dân vận ở cơ sở, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư xóm, ấp đoàn kết, phát triển.Điểm nổi bật khẳng định vai trò của Tổ Dân vận ấp Bình Điện chính là công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Hiện nay, tổ có 9 thành viên, Bí thư Chi bộ ấp làm Tổ trưởng, các thành viên còn lại là trưởng ấp, chi hội trưởng các hội: Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Người cao tuổi,... là những người có uy tín, luôn nhiệt tình và được người dân tin tưởng.

Các thành viên Tổ Dân vận ấp Bình Điện luôn có sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ; thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là những thắc mắc về giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp,... kịp thời báo cáo cấp ủy, đề xuất những giải pháp đối thoại với nhân dân nhằm làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Từ hiệu quả hoạt động của tổ dân vận, người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xóm, ấp.

Còn ở thị xã Kiến Tường, ngay từ ban đầu khi bước vào xây dựng nông thôn mới, Thị ủy Kiến Tường đã xác định, muốn xây dựng thì dân vận khéo chính là phương pháp hiệu quả để thành công. Từ đó, Ban Dân vận Thị ủy Kiến Tường đã xây dựng nhiều mô hình vận động sự đồng tâm, hiệp lực của cộng đồng, bước đầu thực hiện hiệu quả như: Góp xi măng xây nhà; Hũ gạo tình thương; Trồng cây sinh lợi; Tiếng kẻng vùng biên.v.v…

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Thạnh cho biết, tháng 7/2017, Tuyên Thạnh được tỉnh Long An công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đạt kết quả này, một phần quan trọng là do địa phương làm tốt công tác dân vận. Để nâng chất lượng và giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới, thời gian tới, xã tiếp tục nhân rộng mô hình “Sổ tay thông tin”. Mô hình này có ghi tất cả số điện thoại của lãnh đạo xã, cán bộ chuyên môn, từ đó, người dân có thể điện thoại trực tiếp góp ý, phản ánh những bức xúc hoặc có vấn đề cần giải quyết trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, cán bộ xã cũng có nhật ký đi cơ sở, trong đó, sẽ trực tiếp giải quyết tại chỗ (trong khả năng) những nhu cầu của các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Những mô hình thiết thực đó luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân”.

Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy Kiến Tường cho biết thêm, thời gian qua, Kiến Tường được tỉnh Long An công nhận 3/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đạt kết quả đó là nhờ công tác dân vận khéo, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới. Dự kiến đến năm 2020, thị xã xây dựng thành công 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt mục tiêu trên, thời gian tới, Thị ủy Kiến Tường sẽ nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời thường xuyên nêu gương những người làm tốt công tác dân vận khéo và huy động nhiều nguồn lực tham gia./…

NS