Vai trò, vị thế của công tác Đảng được chú trọng, tăng cường 

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS  cho biết hiện nay, Đảng bộ Tổng cục THADS là Đảng bộ cơ sở có 8 chi bộ trực thuộc. Toàn Đảng bộ có 127 đảng viên, trong đó 123 đảng viên chính thức, 4 đảng viên dự bị. 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng cục THADS đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành thắng lợi cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, Đảng ủy Tổng cục THADS đã hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong cả nhiệm kỳ 5 năm và hằng năm, đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp và xã hội, đặc biệt là trong công tác THADS, kết quả THADS năm sau cao hơn năm trước.

leftcenterrightdel

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội (Ảnh: TH)

Trong đó, nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, hiệu quả giữa Đảng ủy với Thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ và trong công tác tham mưu với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ tiến hành thường xuyên; công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Tổng cục THADS ngày càng đưa lại hiệu quả, có sức lan toả lớn trong đảng viên, công chức, người lao động. 

Cùng với đó, công tác tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ luôn được Đảng ủy quan tâm thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được tăng cường, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các tổ chức chính trị-xã hội luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên  được triển khai nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm. 

Qua đó, vai trò, vị thế của công tác Đảng được chú trọng, tăng cường; đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh, cả về số lượng và chất lượng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở đảng được nâng lên. Nhiều năm liền Đảng bộ luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nhiều Chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh, nhiều đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số chi bộ chưa thường xuyên, trình độ năng lực của một số đảng viên, công chức, người lao động còn nhiều hạn chế chưa ngang tầm với nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng ở một số chi bộ chuyển biến chưa đồng đều. Công tác phê và tự phê bình; công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ và nhiều chi bộ chưa thực hiện thường xuyên…

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Đảng bộ Tổng cục THADS đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng Mai Lương Khôi lưu ý, trước những thách thức và yêu cầu ngày càng cao đặt ra đối với công tác THADS, một số nhiệm vụ của Đảng bộ vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. 

leftcenterrightdel

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: TH)

Do đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Tổng cục THADS, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Theo đó, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, truyền thống đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm của toàn Đảng bộ. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ mới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng hệ thống THADS thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng hệ thống cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực trình độ và phẩm chất đạo đức. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí, trong đó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng; Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đại hội đã bầu ra 23 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên, trong đó có 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết./.

Thu Hằng