Đồng chí Thảo Xuân Sùng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Báo Dân việt

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung: Dự thảo báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19/NQ/HNDTW, ngày 10/7/2014 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới; Thảo luận, thông qua 3 Nghị quyết về xây dựng Hội của Trung ương Hội; Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII), nhiệm kỳ 2018-2023; Dự thảo Quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam…

Đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung của Hội nghị nhằm nâng cao hơn nữa, thúc đẩy hơn nữa công tác Hội và phong trào nông dân trong 6 tháng cuối năm 2019 và các năm tiếp theo. Các cấp Hội tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông thôn, tâm tư nguyện vọng của nông dân để chủ động báo cáo, tham mưu với cấp ủy, đề xuất, phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành nhằm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của hội viên, nông dân.

Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định, trong 6 tháng đầu năm công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố và phát triển, nội dung phương thức hoạt động đổi mới, chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội ngày càng nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất theo mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp; tổ đoàn kết tương trợ; tổ vay vốn; các loại hình CLB theo nghề nghiệp, theo sở thích trên địa bàn nông thôn. Các phong trào thi đua do Hội phát động, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, mô hình liên kết nông dân theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao và có sức lan tỏa.

Vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới và vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân tiếp tục được phát huy.

Cùng với đó, các cấp hội đã tổ chức thực hiện tốt hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân theo hình thức trả chậm không tính lãi, góp phần nâng cao đời sống của hội viên, nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM). Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thành lập Trung tâm thông tin về sản xuất và tiêu thụ nông sản nhằm góp phần đẩy mạnh trí thức hóa nông dân.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 3 (mở rộng). Ảnh: HM

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng gắn với triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam; tập trung tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả; tích cực xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Chiều nay (22/7), các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên; Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.../.

Hoàng Mẫn