leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Dĩ An khóa XII ra mắt Đại hội .(Ảnh: Q.Chiến) 

Trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương, sự phối hợp của các sở, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân thành phố (TP) Dĩ An đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng thế mạnh, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ so với ngành công nghiệp và nông nghiệp. Đến nay, cơ cấu kinh tế với tỷ trọng tương ứng là: Thương mại - dịch vụ (55,12%), công nghiệp (44,87%) và nông nghiệp (0,01%).

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đề ra. Cụ thể, giá trị thương mại - dịch vụ tăng bình quân 40,12%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 10,48%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt bình quân 23,43 tỷ đồng/năm; thu ngân sách đối với nguồn thu thành phố trực tiếp quản lý đạt bình quân 89,48%/năm dự toán tỉnh giao, v.v. 

Toàn Đảng bộ TP Dĩ An đã kết nạp 828 đảng viên, đạt 138% nghị quyết và 110,4% kế hoạch tỉnh giao; 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy đạt từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên hàng năm. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt 91,29%. Bộ máy hành chính Nhà nước từ phường đến thành phố đạt khá trở lên, có trên 80% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, trong đó có trên 50% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đại hội đã tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Dĩ An khóa XII gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ Thành ủy Dĩ An gồm 13 đồng chí. Đồng chí Bùi Thanh Nhân tái đắc cử Bí thư Thành ủy Dĩ An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đảng bộ TP Dĩ An nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát là: Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Quy hoạch và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng đô thị thông minh, chủ động khai thác lợi thế để thu hút các nhà đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xây dựng TP Dĩ An phát triển bền vững theo hướng văn minh và hiện đại; chậm nhất đến cuối năm 2021 được công nhận đô thị loại II và đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I./.

CM