Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.Q


Năm 2016, tỉnh đã huy động trên 833 tỷ đồng để XDNTM. Đến nay, toàn tỉnh có 10 xã đạt 19 tiêu chí XDNTM, có 7 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 29 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí…

Năm 2017, tỉnh phấn đấu có 5 xã đạt 15 - 18 tiêu chí XDNTM, 26 xã đạt cơ bản từ 10 - 14 tiêu chí… Tổng nguồn vốn thực hiện các tiêu chí XDNTM là 1.639 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017 gần 503 tỷ đồng…

Về công tác giảm nghèo, trong năm 2016, qua tổng điều tra, rà soát hộ nghèo đầu giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có 30.855 hộ nghèo, chiếm 15,55%. Cuối năm 2016, giảm 5.898 hộ nghèo, giảm tương đương 3,31% (từ 15,55% xuống còn 12,24%). Năm 2016, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 20.800; đào tạo nghề cho 16.732 lao động; tạo điều kiện cho 4.260 lượt hộ nghèo tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội; cấp  66.858 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; xây dựng 318 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 33; vận động đóng góp quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội 74,39 tỷ đồng (đạt 62% so với chỉ tiêu kế hoạch)…

Trong 4 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 6.822/18.000 lao động; đào tạo nghề cho 1.839/11.000 lao động; xây dựng 164 căn nhà ở cho hộ nghèo; vận động đóng góp quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội 28,3 tỷ đồng (đạt 23,58% so với chỉ tiêu kế hoạch)…

Đến cuối năm 2017, tỉnh phấn đấu giảm 2% hộ nghèo (khoảng 4.060 hộ); nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40%; giải quyết việc làm cho 18.300 lao động; phấn đấu vận động quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội đạt 120 tỷ đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, nêu lên những hạn chế, khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình XDNTM và công tác giảm nghèo. Trong đó, nhu cầu về vốn để xây dựng các tiêu chí NTM và giảm nghèo đặt lên hàng đầu; vấn đề về nước sạch, nhà ở, giao thông… cũng là nhu cầu bức thiết cần được hỗ trợ.

Để thực hiện Chương trình quốc gia XDNTM năm 2107 và Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2017 đạt và vượt kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung yêu cầu các địa phương cần tập trung nguồn lực lẫn sức lực thực hiện các tiêu chí NTM. Trong quá trình thực hiện, các địa phương cần phải tập trung, không đầu tư dàn trải. Tỉnh sẽ giao nguồn vốn để các địa phương chủ động phân bổ theo hướng tập trung. Sắp tới, tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình XDNTM nhằm nắm bắt thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ…

Về công tác giảm nghèo, giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm tuy nhẹ nhưng không thể chủ quan bởi công tác giảm nghèo càng về sau sẽ càng khó khăn. Công tác huy động tiền mặt thực hiện giảm nghèo, an sinh xã hội sẽ rất khó, do đó, thay vì vận động tiền mặt, các địa phương cần linh hoạt như vận động xây cất nhà tình thương, tình nghĩa, xây cầu bê-tông… Năm 2017, tỉnh xác định hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là ưu tiên số 1, do đó, đề nghị các địa phương dồn tất cả nguồn lực cho việc hỗ trợ hộ nghèo cất nhà, giúp hộ nghèo an cư lạc nghiệp…

Đối với công tác đào tạo nghề, năm 2016 không đạt kế hoạch, vì vậy trong năm 2017 cần chú trọng hơn nhiệm vụ này. Cần chủ động đi tham quan, học hỏi công tác đào tạo nghề ở các địa phương khác và chủ động liên hệ với đại sứ quán các nước nhằm nắm bắt nhu cầu lao động của nước họ để liên kết thực hiện đào tạo nghề cho lao động xuất khẩu đạt hiệu quả cao…

PV