leftcenterrightdel
BHXH tỉnh Long An trao sổ BHXH cho người lao động 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là một chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa của Nhà nước, nhằm trợ giúp người lao động ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động.

Thời gian trước, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại Long An còn khá hạn chế, so với số đối tượng phát triển được năm 2017 là 53 người thì kết quả đạt được năm 2018 thực sự là con số ấn tượng. Ngay từ đầu năm 2018, BHXH tỉnh Long An đã chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH. Trong đó, đặc biệt quan tâm tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến với các nhóm đối tượng người lao động tự tạo việc làm có thu nhập ổn định như người hoạt động kinh doanh dịch vụ, người nông dân ..., xem đây là một trong những công tác trọng điểm của năm. Tuy vậy, đến cuối tháng 10/2018, toàn tỉnh chỉ có 718 người tham gia, chiếm 42,6% chỉ tiêu Kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Ngay khi Nghị quyết 28-NQ/TW được ban hành, với định hướng chính trị thực hiện “BHXH toàn dân” và dưới sự chỉ đạo sát sao từ BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Long An đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, trong 02 tháng cuối năm 2018, để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được giao, BHXH tỉnh Long An phải vận động thêm trên 1.000 người tham gia. Thực hiện Kết luận chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Hội trực tuyến đề xuất các giải pháp về phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ ngày 17/10/2018, BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua nước rút 02 tháng cuối năm với chủ đề “Khẩn trương thực hiện các giải pháp phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện”, toàn ngành quyết liệt hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Qua đó, đến cuối tháng 12/2018, toàn tỉnh có 2.747 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 273,23% so với năm 2017, đạt 156,35% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Năm 2019, BHXH Long An xác định đây là năm bản lề để triển khai các nhiệm vụ đã được đặt ra tại Nghị quyết 28, trong đó đặc biệt quan tâm việc hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT. Vì vậy, BHXH tỉnh đã tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm phát triển vững chắc hệ thống BHXH, BHYT, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền được an sinh xã hội của mỗi công dân, cụ thể như: Đề nghị UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện vào trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo tinh thần Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 3-8-2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Yêu cầu BHXH các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND huyện tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, nhận định rõ những thuận lợi, khó khăn, rút ra bài học kinh nghiệm, giới thiệu nhân rộng các đơn vị, cá nhân có giải pháp tốt trong công tác phát triển đối tượng. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho 192, xã phường, thị trấn, trong đó đặc biệt chú trọng chỉ tiêu BHXH tự nguyện.  Đề cao vai trò của Bí thư, chủ tịch xã, phường, thị trấn và đội ngũ công tác viên tuyên truyền là Hội phụ nữ, Hội nông dân, Mặt trận Tổ quốc, đối tượng không chuyên trách ấp khu phố… Đây là lực lượng có điều kiện gần dân, bám dân, hiểu dân và đặc biệt là được dân tín nhiệm nên sẽ đóng góp tích cực trong việc lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện đến dân nhanh nhất; Thay đổi hình thức tuyên truyền theo hướng tiếp cận trực tiếp với các nhóm đối tượng tiềm năng như người hoạt động không chuyên trách ấp, khu phố; lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa có việc làm; người thân quen với cán bộ, viên chức …; Tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền của nhân viên đại lý thu theo hướng chuyên nghiệp, thời điểm vận động phải là thời gian phù hợp để đối tượng lắng nghe. Nội dung tuyên truyền có phân tích rõ mức quyền lợi của chính sách hưu trí mà người tham gia được hưởng cao hơn nhiều so với mức đóng, mà đặc biệt giải thích rõ chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người tham gia.

Xây dựng Kịch bản tổ chức các Hội nghị tuyên truyền thu hút được người tham gia, có sự phối kết hợp với UBND xã, Bưu điện, các hội đoàn thể tại huyện để phân loại đối tượng tiềm năng và gửi thư ngỏ. Nội dung tuyên truyền thuyết phục có trình chiếu hình ảnh minh họa, bố trí cán bộ giải thích rõ ràng các thắc mắc của người dân, tổ chức lập hồ sơ tham gia và đóng tiền ngay tại hội nghị, chuyển tờ bìa sổ BHXH đến tận tay cho đối tượng sau 5 ngày, hỗ trợ cơ chế quà tặng cho khách hàng, …

BHXH tỉnh tiếp tục giao nhiệm vụ cho “Mỗi cán bộ, viên chức ngành BHXH là một tuyên truyền viên về chính sách BHXH tự nguyện”, vận động tối thiểu được ít nhất 01 đối tượng tham gia (không tính đối tượng đã phát triển được trong năm 2018); Ký hợp đồng phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện với Bưu điện, trong đó giao cụ thể chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng mới giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn từng huyện;

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức, đến ngày 30/9/2019, số người tham gia BHXH tự nguyện là 5.240 người, tăng 4.522 người (tăng 629,81%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 99,83% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (5.249 người), với kết quả này BHXH tỉnh Long An sắp cán đích và chắc chắn sẽ vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH  tự nguyện trong năm 2019.

Thời gian tới, BHXH tỉnh Long An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành phát huy các mô hình vận động hiệu quả trong thời gian qua, tổ chức tốt các hội nghị tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH, có 1% lực lương lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện vào năm 2021./.

Lê Thanh Trúc