Ảnh minh họa: KV


Đây là đợt công bố thanh tra liên ngành về BHXH, BHYT, BHTN lần thứ hai do Thanh tra Thành phố chủ trì trong năm 2019.

Theo Quyết định, đoàn thanh tra liên ngành gồm 4 tổ công tác. Mỗi tổ công tác thực hiện thanh tra tại 20 đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Thời gian thanh tra tại mỗi đơn vị từ1-2 ngày.

Các đoàn tập trung thanh tra việc chấp hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế trong việc thu, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; xác định rõ số tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nguyên nhân và trách nhiệm, giải pháp khắc phục của đơn vị trong việc thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Được biết, từ đầu năm, Liên ngành đã thực hiện thông báo kế hoạch thanh tra năm 2019 tới 400 đơn vị với số nợ 283,1 tỷ đồng làm ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của 12.849 người. Với sự vào cuộc chủ động, tích cực của Liên ngành trong công tác phối hợp thu nợ, tính đến nay đã có 338 đơn vị SDLĐ nộp số tiền 144,8 tỷ  đồng, trong đó có 122 đơn vị cơ bản nộp hết tiền nợ với số tiền 56,1 tỷ đồng. Phó Giám đốc Vũ Đức Thuật cho biết thanh tra liên ngành đợt 2 sẽ tiến hành thanh tra đối với 80 đơn vị nợ BHXH với tổng số 4.219 lao động và tổng số nợ 34,5 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm 2019. BHXH Hà Nội xác định tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp quyết liệt nhằm giảm tỷ lệ BHXH, BHYT, BHTN xuống dưới 2%, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động trên địa bàn Thủ đô./.

Minh Thư