leftcenterrightdel
Hợp tác kinh tế: 1 trong 3 trụ cột chính trong hợp tác Việt Nam - ASEAN 

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, ASEAN đóng vai trò đối tác thương mại quan trọng hàng đầu. Năm 1996, khi Việt Nam mới tham gia Khối thương mại tự do ASEAN (AFTA), thương mại hai chiều của Việt Nam với các nước trong khối mới chỉ đạt khoảng gần 6 tỷ USD, nhưng đến nay, con số này đã tăng tới hơn 10 lần, trên 60 tỷ USD.

Đến nay Việt Nam đã có 16 FTA, trong số đó có rất nhiều Hiệp định thương mại thế hệ mới, bao gồm tất cả các nền kinh tế lớn nhất của thế giới. Có tới 15 trên tổng số 20 nước trong G20 Việt Nam đã ký kết các FTA. Điều đó chứng tỏ năng lực và vị thế, hình ảnh của Việt Nam đã tăng lên rất mạnh mẽ. Đánh giá tầm quan trọng của hội nhập kinh tế ASEAN trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định: Có thể nói, hợp tác của chúng ta với ASEAN là những bước đi đầu tiên. Dư địa cho của Việt Nam trong tiếp cận với kinh tế của khu vực và các khu vực khác trên thế giới thông qua vai trò của ASEAN được khẳng định mạnh mẽ. Chính sự hợp tác của Việt Nam với ASEAN trong tất cả các lĩnh vực, khía cạnh, trong đó lấy kinh tế là trụ cột quan trọng đã đưa lại vị thế rất quan trọng cho Việt Nam như hiện nay, cả về chính trị, đối ngoại cũng như kinh tế.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh 

Hội nhập kinh tế ASEAN không chỉ đem lại những cơ hội tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại thế giới, mà còn đóng góp tích cực và có ý nghĩa cho việc tái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng cũng như gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền, trên nền tảng của một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết: Cộng đồng kinh tế ASEAN được hình thành vào tháng 12/2015 đã chứng minh cho một tầm nhìn chung của các nhà lãnh đạo của các nước ASEAN cũng như của Việt Nam, mà trong đó phải khẳng định sự đóng góp rất tích cực của Việt Nam trong nền tảng chung này. Và chính Cộng đồng kinh tế ASEAN và Tầm nhìn ASEAN 2025 chính là những định hướng cơ bản cũng như then chốt để đảm bảo vị thế, vai trò của ASEAN như là một trung tâm của Đông Nam Á và của khu vực Đông Á, của Châu Á Thái Bình Dương, giúp cho cả Việt Nam cũng như thành các nước thành viên trong ASEAN có được sự phồn vinh và phát triển.

Năm 2020 cũng là năm Việt Nam kết thúc 5 năm nhiệm kỳ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, và bắt đầu cho việc xây dựng Chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện những trọng trách của Chủ tịch ASEAN cũng đòi hỏi Việt Nam phải có những quan điểm nhất quán, rõ ràng cả về khía cạnh đối ngoại cũng như trong các yếu tố liên quan đến mục tiêu chiến lược phát triển 5 năm, cũng như chiến lược 10 năm và xa hơn nữa.

Và với hai nội hàm trong chủ đề của năm 2020 thì Việt Nam cũng đã có định hướng những mục tiêu ưu tiên cụ thể. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, thương mại đơn phương đang đặt ra những thách thức rất lớn cho hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, trong đó có cả những khuôn khổ của khối AFTA, làm sao tăng cường khả năng thích ứng của ASEAN, tăng cường kết nối trong khởi nghiệp sáng tạo, trong thương mại điện tử, phá bỏ những rào cản tự do hóa thương mại… là những trọng tâm ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Tất cả những điều đó đòi hỏi chúng ta phải có một vai trò của người Chủ tịch của ASEAN đủ sức nắm bắt, điều hành với vai trò xung kích của mình để cùng với các nước ASEAN khẳng định lại một lần nữa ở mức độ mới, cục diện mới, với sự kết nối, sự liên kết. Phải làm sao đảm bảo khả năng thích ứng và chống chọi với những diễn biến mới và tiếp tục tạo ra những sức sống mới cho ASEAN, cũng như cho các khuôn khổ hợp tác của ASEAN và các đối tác.

Với tư cách là Chủ tịch của ASEAN 2020, năm nay Việt Nam có khoảng 16 - 17 sáng kiến triển khai trên tất cả những lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ… Cùng các FTA sẵn có giữa ASEAN với các đối tác thế giới, hiệp định RCEP mà ASEAN dự kiến chuẩn bị ký kết năm nay, hợp tác kinh tế ASEAN năm 2020 chắc chắn mang lại những cục diện mới./.

AH