Quang cảnh đại hội. Ảnh: Nguyễn Trung

Về dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Thào Xuân Sùng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam; Nguyễn Nhân Chiến – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; Đào Hồng Lan – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh uỷ Bắc Ninh cùng nhiều lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh. 

Trong 5 năm qua, các cấp hội nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm cơ bản đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra.

Các cấp Hội đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 – KL/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo nguồn lực to lớn để các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, nhất là “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan toả, lôi cuốn, khích lệ hội viên, nông dân tích cực tham gia; từng bước khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”.

Hội đã hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng an toàn và thân thiện với môi trường. Hàng năm, các cấp hội đã phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan tổ chức trên 180 lớp dạy nghề cho trên 5400 lao động nông thôn, hơn 1700 lớp tập huấn chuyến giao khoa học kỹ thuật cho khoảng 138.000 lượt người tham dự; 150 cuộc Hội thảo đầu bờ trình diễn các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, cây con giống mới… Toàn tỉnh đã có 413.000 lượt hộ đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp”, hàng nghìn hộ nông dân được vay vốn đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Các đại biểu tham dự tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Trung

Theo ông Trần Đăng Sâm – Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, nét nổi bật nhất trong công tác Hội của Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh là đã tích cực và chủ động thực hiện công tác tuyên truyền bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho từng đơn vị; tổ chức vận động tới từng hộ gia đình nông dân cam kết không sử dụng chất cấm, hoá chất độc hại trong trồng trọt, chăn nuôi, đẩy mạnh việc hướng dẫn hội viên nông dân áp dụng một số kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng thực phẩm.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tử Quỳnh – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: “5 năm qua, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bắc Ninh đã có những bước phát triển mới và có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh. Các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức, chỉ đạo và thực hiện các phong trào thi đua, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nông dân; động viên, cổ vũ đông đảo nông dân phát huy truyền thống yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất”.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành mới (nhiệm kỳ 2018 – 2023) và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Với phương châm hành động “Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”, Đại hội đại biểu nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ IX đã thực sự thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm cao của cán bộ, hội viên và giai cấp nông dân toàn tỉnh.

Tại diễn đàn quan trọng này, Đại hội đã phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và giai cấp nông dân Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương văn hiến và cách mạng, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023; phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương./. 

PV