Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Đại hội Liên hiệp
các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An khóa V (Ảnh: Tuấn Việt)

Đó là một trong những nội dung mà Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra chiều 14/5, tại thành phố Vinh.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh Nghệ An đã được đẩy mạnh trên khắp hầu hết lĩnh vực, trong đó vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh được khẳng định qua việc triển khai thực hiện 5 chương trình hành động có mục tiêu và đạt kết quả khá tốt.

Các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An thường xuyên tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè, đối tác quốc tế. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đoàn thể, các tổ chức nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động phối hợp triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An từng bước phát huy vai trò là một tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An rất chú trọng phát triển quan hệ với các Hội đồng hương người Nghệ An ở nước ngoài và con em người Nghệ An đang học tập, sinh sống ở các châu lục, bước đầu đã gắn kết được tình cảm của bà con hướng về quê hương đất nước. Liên hiệp và nhiều tổ chức thành viên đã làm cầu nối dẫn dắt các doanh nghiệp nước ngoài vào tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, tham gia xúc tiến thương mại, du lịch,…Hoạt động đối ngoại nhân dân đã gắn kết với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành khóa V với 33 thành viên. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An khóa V. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga biểu dương những thành tựu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân, thông tin tuyên truyền và trong công tác vận động, tranh thủ viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác đối ngoại nhân dân của cả nước.

 

Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An khóa V (Ảnh: Tuấn Việt)


Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho rằng, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An và các Hội hữu nghị thành viên cần tích cực vừa củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ bè bạn đã có, vừa xây dựng mới góp phần tạo dựng mạng lưới bè bạn quốc tế ủng hộ Việt Nam tham gia tích cực phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với địa phương; Cần sáng tạo, đa dạng hoá các loại hình hoạt động trên nhiều lĩnh vực, gắn vận động chính trị với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch; Nghiên cứu, xây dựng Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Nghệ An trên cơ sở Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của quốc gia, tham mưu cho UBND tỉnh về định hướng viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo các ưu tiên của địa phương; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển trang thông tin điện tử bằng tiếng Anh để thông tin về Việt Nam, thành tựu phát triển của địa phương và quan hệ giữa Việt Nam và các nước,về chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đặc biệt trong những vấn đề như dân chủ, quyền con người, chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo…./.

 

 

Khánh Lan