Theo báo cáo của Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hải Dương, đến năm 2018, Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) được triển khai tại 12 huyện, thị xã, thành phố; 60 câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” được duy trì tại 60 xã trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Thanh niên Sở Y tế Hải Dương khám bệnh tình nguyện cho người cao tuổi tại xã Phúc Thành,
huyện Kim Thành. Ảnh: HD

Trong đó, tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ chăm sóc NCT và công tác NCT; lồng ghép các nội dung tự chăm sóc sức khỏe NCT vào các Câu lạc bộ liên thế hệ và các loại hình Câu lạc bộ của NCT khác; nâng cao đời sống vật chất, xây dựng và nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy vai trò NCT dựa vào cộng đồng; động viên NCT phát huy vai trò tích cực tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước trong việc triển khai thi hành Luật NCT, đảm bảo NCT được hưởng các chế độ chính sách đầy đủ kịp thời.

Ngoài ra, tổ chức Chiến dịch chăm sóc sức khỏe NCT tại Trạm Y tế xã để khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở NCT và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho NCT đồng thời xây dựng các phóng sự, cung cấp tờ rơi về chăm sóc NCT tại cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, điều kiện cơ sở vật chất chăm sóc NCT còn hạn chế; công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, biên soạn các tài liệu, bài tập phù hợp với tâm sinh lý, sức khỏe của NCT chưa nhiều…

Trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già khi còn trẻ. Chủ động cân đối, phân bổ nguồn lực thực hiện đầy đủ các chính sách, chương trình, đề án về người cao tuổi…/.

Vy An