Là doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài thành lập năm 1999, Đảng bộ Công ty chè Phú Đa có gần 400 đảng viên, tổ chức thành 4 đảng bộ bộ phận với 44 chi bộ trực thuộc. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Công ty gắn việc sản xuất kinh doanh với công tác xây dựng Đảng.

Đồi chè cao sản ở xã Địch Quả (huyện Thanh Sơn).

Đảng bộ Công ty đã xây dựng các Nghị quyết chuyên đề về phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng phù hợp với đặc điểm của Công ty, triển khai đến các chi, đảng bộ bộ phận và các tổ chức đoàn thể của công ty để tuyên truyền, vận động, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu theo gương Bác của mỗi cán bộ, đảng viên, sau đó hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng nhân dân cùng thực hiện.

Ông Nguyễn Đình Hiền - Bí thư Đảng bộ Công ty khẳng định: Cuộc vận động đã làm cho cán bộ, đảng viên, CNLĐ có thêm nhận thức về tấm gương đạo đức của Bác, từ đó vận dụng, áp dụng vào thực tế công việc cụ thể của mình, phấn đấu vươn lên, làm tốt hơn những việc đã đạt được. Từ kết quả cuộc vận động và thực tế sản xuất của Công ty cho thấy, năng suất chè búp tươi của Công ty đã tăng từ 10 tấn/ha lên 15,2 tấn/ha, trong đó có nhiều diện tích cho năng suất trên 30 tấn/ha. Năm 2008, sản lượng chè búp tươi của Công ty đạt trên 20 ngàn tấn, vượt kế hoạch 23,8% và tăng 21,8% so cùng kỳ; tiêu thụ sản phẩm trên 3.000 tấn. Năm 2009, phát huy khí thế thi đua sôi nổi trong 2 năm qua, đặc biệt là phong trào thi đua “Mỗi cán bộ, đảng viên tự nêu cao ý thức trách nhiệm làm theo gương Bác”, Công ty đã khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đề ra với tổng sản lượng chè búp tươi 21.500 tấn, tiêu thụ hơn 4.450 tấn thành phẩm, trong đó xuất khẩu trực tiếp gần 3.000 tấn với tổng doanh thu đạt trên 180 tỷ đồng; được Hiệp Hội chè Việt Nam đánh giá là đơn vị có năng suất chè cao nhất nước và là doanh nghiệp có công nghệ, thiết bị chế biến chè hiện đại nhất của cả nước.

Không chỉ góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, hiệu quả từ cuộc vận động còn làm tăng niềm tin của công nhân lao động với Đảng, đưa việc được kết nạp vào Đảng trở thành mục tiêu phấn đấu không chỉ của công nhân trực tiếp làm chè trong nhà máy mà của cả công nhân nông nghiệp trên đồi chè. Từ năm 2008 đến nay, đã có 40 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng; toàn đảng bộ có 72 quần chúng đã học lớp phát triển Đảng, trong đó 46 quần chúng được các chi bộ giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng trong năm 2009...

Hiện nay, Công ty có trên 1.550 ha chè kinh doanh trên địa bàn 2 huyện Thanh Sơn và Tân Sơn, cùng 3 nhà máy chế biến chè đen OTD ở xã Tân Phú, xã Minh Đài và thị trấn Thanh Sơn với tổng số lao động hơn 4.000 người, trong đó hơn 2.000 lao động thường xuyên có đóng BHXH. Thực hiện chiến lược đầu tư chiều sâu cho sản xuất kinh doanh, Công ty đã góp phần quan trọng trong công cuôc xóa đói giảm nghèo và tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm chè đặc sản của vùng đồi núi tỉnh Phú Thọ.