Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh, đại diện Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam đã dự hội nghị.

Ảnh minh họa (Nguồn: kinhtenongthon.com.vn)

Sau gần 1 năm, việc học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy phía Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Qua việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương nắm vững các yêu cầu và nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả; nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, trách nhiệm với công việc được giao, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Nhiều địa phương đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, tổ chức đối thoại với dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, có hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 


Các địa phương đã tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị vào sinh hoạt hàng tháng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, qua việc đăng ký làm theo Bác của mỗi cá nhân… Nhiều địa phương đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác “học trước, làm theo trước”, thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau” để nêu gương cho cấp dưới và cán bộ, đảng viên, nhân dân…Một số địa phương, đơn vị đã chú trọng đến công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị qua các phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu những gương điển hình làm theo lời Bác; tổ chức giải thưởng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đa số các địa phương đều duy trì, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, làm theo gương Bác… 

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Cà Mau, Bến Tre, Đồng Nai, Ninh Thuận… đã nêu những kết quả bước đầu trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; những khó khăn, vướng mắc, giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các đại biểu kiến nghị Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể về nội dung các chuyên đề hàng năm; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo để các tỉnh, thành lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu để nêu gương… 

Chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh cho rằng, nét mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 là các địa phương khu vực phía Nam đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm về tìm hiểu nội dung Chỉ thị; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 05; tổ chức đối thoại, tương tác với nhân dân… 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phát động sâu rộng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, cá nhân điển hình trong "Làm theo Bác" để tiếp tục tạo sự lan tỏa trong xã hội…/. 

Thanh Bình/TTXVN