Vừa qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2013, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2014

 

Toàn cảnh hội nghị 


Năm 2013, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu, công tác phối hợp, hiệp đồng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương như: Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND và HĐND tỉnh ban hành kịp thời, đầy đủ, đồng bộ các văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ; tham mưu với UBND tỉnh khảo sát, xây dựng đề án căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ tỉnh; các kế hoạch xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của tỉnh và huyện, thành phố từng bước điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và nâng cao chất lượng huấn luyện. Chỉ đạo tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.800 lượt bộ đội xuất ngũ; liên kết đào tạo nghề cho 660 bộ đội xuất ngũ và đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Có 16 đơn vị đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện, tăng 8 đơn vị so với năm trước. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, công tác kỹ thuật với mục tiêu 99% quân số khỏe, bảo đảm kịp thời vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Trong năm, 100% số tổ chức đảng và đảng viên đều đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Nêu gương, tình thương, trách nhiệm”…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm xây dựng nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2014 sát với yêu cầu thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương…

Năm 2014, Đảng ủy quân sự tỉnh đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ như: 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh… Chỉ đạo hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; giao quân đủ 100% chỉ tiêu. Bảo đảm quân số cho đơn vị làm nhiệm vụ A2 đạt 95% trở lên. Quân số huấn luyện lực lượng thường trực từ 95 - 100%; dân quân tự vệ từ 90% trở lên, dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 80% khá, giỏi trở lên. Phấn đấu 100% số tổ chức đảng TSVM, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, 100% các cấp ủy và cấp ủy viên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, trong đó số hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ là từ 80% trở lên…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2013. Đồng thời, lưu ý một số nhiệm vụ cơ bản trong năm 2014, Đảng ủy quân sự tỉnh phải đặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng lên hàng đầu; mỗi quân nhân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập ở các cấp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…