Ảnh minh họa. Nguồn: cand.com.vn

Học viện Cảnh sát nhân dân

Nghiệp vụ Cảnh sát

1.1. Đối với Nam:

STT

Tổ hợp

Điểm

trúng tuyển

Tiêu chí phụ

1

A01

27.15

 

2

C03

24.15

Tổng điểm 3 môn: 21.40 và Điểm môn Ngữ Văn 7.75

3

D01

24.65

 

1.2. Đối với Nữ:

STT

Tổ hợp

Điểm

trúng tuyển

Tiêu chí phụ

1

A01

25.40

 

2

C03

24.90

 

3

D01

25.25

 

2. Gửi đào tạo ngành Y (đối với thí sinh Nam)

STT

Tổ hợp

Điểm

trúng tuyển

Tiêu chí phụ

1

B00

18.45

 

Học viện An ninh nhân dân

1.1. Đối với Nam:

STT

Tổ hợp

Điểm

trúng tuyển

Tiêu chí phụ

1

A01

24.7

Tổng điểm 3 môn 24,7, trong đó Toán 9.0 điểm

2

C03

24.2

Tổng điểm 3 môn: 21,7

3

D01

24.7

Tổng điểm 3 môn: 24,45

1.2. Đối với Nữ:

STT

Tổ hợp

Điểm

trúng tuyển

Tiêu chí phụ

1

A01

25.5

 

2

C03

25.8

 

3

D01

26.1

 

2. Gửi đào tạo ngành ngoài 18,45 điểm

Đại học Phòng cháy chữa cháy

Theo đó, điểm chuẩn hệ chính quy trong ngành Công an năm 2018 cụ thể như sau: 

Phía Bắc:

Đối với Nam: 23,75 điểm (Tiêu chí phụ là tổng điểm 3 môn: 23,75)

Đối với Nữ24,4 điểm

Phía Nam:

Đối với Nam: 23,65 điểm (Tiêu chí phụ là tổng điểm 3 môn: 20,9; môn Toán: 7,4)

Đối với Nữ22,95 điểm

Điểm trúng tuyển đại học Phòng cháy chữa cháy hệ dân sự năm 2018 là 15,0 điểm

Trường Đại học An ninh nhân dân

1. Nghiệp vụ An ninh

- Đối với Nam

+ Tổ hợp A01: 23.9 điểm

+ Tổ hợp C03: 23.6 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 21.1 điểm)

+ Tổ hợp D01: 22.95 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 22.2 điểm)

- Đối với Nữ

+ Tổ hợp A01: 24.3 điểm

+ Tổ hợp C03: 24.25 điểm 

+ Tổ hợp D01: 24.55 điểm

2. Gửi đào tạo ngoài ngành: 18.45 điểm 

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

1. Nghiệp vụ Cảnh sát

- Đối với Nam

+ Tổ hợp A01: 23.85 điểm

+ Tổ hợp C03: 23.9 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 21.4 điểm và môn Văn: 7.25 điểm)

+ Tổ hợp D01: 22.95 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 22.2 điểm)

- Đối với Nữ

+ Tổ hợp A01: 24.4 điểm

+ Tổ hợp C03: 23.6 điểm

+ Tổ hợp D01: 24.2 điểm 

2. Gửi đào tạo ngoài ngành: 18.45 điểm

Mỹ Anh