Ảnh minh họa. Nguồn: VA

Bước đầu, phụ huynh học sinh truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, chọn mục Đăng ký tuyển sinh.

Bước tiếp theo, chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh vào các trường mầm non năm học 2016-2017; Tuyển sinh vào Lớp 1 năm học 2016-2017; Tuyển sinh vào Lớp 6 năm học 2016-2017.

Sau đó, vào mục Đăng ký tuyển sinh. Cha mẹ học sinh cần phải điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến. Những thông tin có dấu * là bắt buộc nhập. Và làm các bước tiếp theo hướng dẫn.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, những điều kiện cần thiết để cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017: Thiết bị điện tử có kết nối internet: máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, Hòm thư điện tử (email) liên hệ: Cha mẹ học sinh (CMHS) có hòm thư điện tử cá nhân, hoặc dùng nhờ hòm thư điện tử của cá nhân khác, hoặc dùng nhờ hòm thư điện tử của nhà trường.

Mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến: để đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6, CHMS nhất thiết phải có mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến (do trường mầm non, tiểu học năm học 2015-2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội cấp); mỗi mã số CMHS chỉ được đăng ký tuyển sinh trực tuyến một lần. Trường hợp đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non CMHS không cần phải nhập mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Khi điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký tuyển sinh trực tuyến: Phần Thông tin cha, mẹ, người giám hộ: CMHS nhất thiết phải khai một trong ba nội dung Thông tin cha, Thông tin mẹ hoặc Thông tin người giám hộ.

Trường hợp sai thông tin học sinh: khi CMHS mang hồ sơ tuyển sinh đến nộp tại trường đăng ký tuyển sinh theo thời gian quy định, ban tuyển sinh nhà trường sẽ đối chiếu và chỉnh sửa theo đúng thông tin hồ sơ tuyển sinh.

In đơn đăng ký tuyển sinh: CMHS có thể in đơn đăng ký tuyển sinh qua biểu mẫu do hệ thống gửi vào địa chỉ hòm thư điện tử liên hệ; hoặc khi nộp hồ sơ tuyển sinh,

Cha mẹ học sinh đề nghị trường tuyển sinh in đơn đăng ký tuyển sinh trực tiếp từ phần mềm eSAMS./.

Mỹ Anh