leftcenterrightdel

Ảnh minh họa. (Nguồn: PV)

 

Cụ thể, theo các doanh nghiệp xây dựng nhận định trong quý I/2020, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống hành chính nhà nước tương đối ổn định so với quý IV/2019, có 25,6% doanh nghiệp nhận định thuận lợi hơn; 57,9% nhận định giữ ổn định và 16,5% nhận định khó khăn hơn.

Khu vực doanh nghiệp FDI có nhận định khả quan hơn về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống hành chính nhà nước với 84,4% doanh nghiệp nhận định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của nhà nước ổn định và thuận lợi hơn (65,8% giữ ổn định và 18,6% thuận lợi hơn), 15,6% khó khăn hơn; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 83,6% (57,4% giữ ổn định và 26,2% thuận lợi hơn), 16,4% khó khăn hơn; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 70,6% (50,6% giữ ổn định và 20,0% thuận lợi hơn), 29,4% khó khăn hơn.

 

Hà Anh