Theo thống kê sơ bộ, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP - giá hiện hành) ước đạt gần 22.000 tỉ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP - giá 2010) ước đạt 5,96%, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,26%, dịch vụ tăng 6,38%, nông lâm nghiệp - thủy sản tăng 2,14%. Chỉ số giá tiêu dùng giữ ở mức thấp, giá trị xuất khẩu tăng 9,1% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận có sự cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 tăng 6 bậc so với năm 2015.

 


                                                         Tổng sản phẩm trong tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt gần 22.000 tỷ đồng (Ảnh: phutho.gov.vn)

 

Đồng thời, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được duy trì và có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt thành tích khá. Công tác y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo, Phú Thọ là một trong ba tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân gắn với triển khai bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt việc tổ chức, quản lý các hoạt động lễ hội truyền thống và bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tiếp tục được chú trọng nâng cao, ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính công được tăng cường. Quốc phòng an ninh được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 Trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý và điều hành ngân sách của Phú Thọ đảm bảo theo đúng dự toán được duyệt. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 2.700 tỉ đồng, tăng 26,1%, bằng 55,1% so dự toán. Nhiệm vụ chi ngân ngân sách được quản lý chặt chẽ, chi đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt trên 5.300 tỉ đồng, bằng 50,4% dự toán.

Để sớm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của năm 2017, từ nay đến cuối năm, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư. Trước mắt tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để đáp ứng yêu cầu các doanh nghiệp. Cùng với đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng theo quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Các cấp, ngành, địa phương phối hợp quan tâm tìm thị trường đầu ra cho các sản phẩm sản xuất, nhất là sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, quy mô lớn vào địa bàn. Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, các ngành liên quan nghiên cứu đề xuất triển khai thí điểm mô hình xã hội hóa tại một số trường học trên địa bàn thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ. Tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân… /.

 

Phan Anh