TP Hồ Chí Minh tiếp tục thu hút mạnh mẽ vốn FDI để phát triển thành phố. (Ảnh minh họa: PC)


Theo UBND TP Hồ Chí Minh, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 598 dự án với tổng vốn đầu tư đạt hơn 539 triệu USD (tăng 15,8% số dự án cấp mới và tăng 3,6% vốn đầu tư so với cùng kỳ).

Trong số dự án trên, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố cấp 16 dự án, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố cấp 1 dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 581 dự án.

Ngoài ra, trong 6 tháng qua, TP Hồ Chí Minh có 145 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt hơn 300 triệu USD. Thành phố cũng chấp thuận cho 2.307 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với tổng vốn góp đăng ký tương đương 2,37 tỷ USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo thống kê của UBND TP Hồ Chí Minh, hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất, chiếm hơn 41%; tiếp theo là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 21,9%; bán buôn và bán lẻ, sữa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 19,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 5,8%...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết, các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư đã được thành phố triển khai từ đầu năm. Điều này góp phần hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố, tăng tỉ trọng xuất khẩu các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao.

Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, chủ động mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến mời gọi đầu tư vào các dự án thuộc 7 chương trình đột phá, 4 ngành công nghiệp trọng yếu, 9 lĩnh vực dịch vụ ưu tiên của thành phố, các dự án thuộc Đề án đô thị thông minh…

TP Hồ Chí Minh ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư mạnh về tài chính, có công nghệ mới với hàm lượng chất xám cao, thân thiện với môi trường để tập trung kêu gọi đầu tư. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, quy trình đầu tư, tạo quỹ đất sạch...

Minh Nhật