Người dân An Giang sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.
Ảnh: HP

(ĐCSVN) - Trong 5 năm qua (2011-2015), thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn An Giang đã đầu tư 245.759 triệu đồng xây dựng 61 công trình cấp nước tập trung, 202 công trình vệ sinh trường học, hơn 30 công trình vệ sinh trạm y tế, nhiều công trình vệ sinh hộ gia đình và chuồng trại hợp vệ sinh.

Đến nay, tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 97,28% tăng 30,08% so với năm 2010. Như vậy, đến thời điểm này An Giang đã vượt mục tiêu Thiên niên kỷ mà Việt Nam đang phấn đấu (mục tiêu đến năm 2015, đưa tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh là 96%), đồng thời cũng sớm đạt và vượt mục tiêu của CTMT Quốc gia NS và VSMT nông thôn của tỉnh giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định 366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế 72,86%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh 73,62%; Tỷ lệ hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại hợp vệ sinh 63,06%; Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh 100%; Tỷ lệ trạm y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh 100%.

Hiện nay, công tác bảo vệ môi trường được quan tâm thường xuyên, qua đó tạo được sự chuyển biến về ý thức bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân, các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp. Các hoạt động kiểm tra, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường được thực hiện xuyên suốt. Đặc biệt là công tác tuyên truyền cho người dân trong việc bảo vệ môi trường....