(ĐCSVN) - Ngày 24/4/2015, tại huyện Thường Tín, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã phối hợp với UBND huyện Thường Tín tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015.

Tại lễ mít tinh đồng chí Đào Duy Tâm – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội – Phó ban điều hành chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thành phố Hà Nội đã phát động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, nêu bật ý nghĩa tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường thành phố nói chung và các địa phương nói riêng. Các cấp, các ngành, địa phương tập trung xây dựng, quản lý, vận hành bảo dưỡng công trình cấp nước và vệ sinh bền vững, đảm bảo cấp nước an toàn, huy động các nguồn lực từ các tổ chức, thành phần kinh tế - xã hội tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống vệ sinh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

 

Phát động Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường
nông thôn năm 2015 tại Hà Nội. Ảnh: VH


Đồng chí Chu Thị Minh Huyền, Phó chủ tịch UBND huyện Thường Tín thay mặt lãnh đạo và nhân dân huyện phát biểu hưởng ứng và đánh giá thực trạng về nguồn nước và tài nguyên môi trường huyện Thường Tín, các giải pháp hành động trong thời gian tới. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các ban ngành đoàn thể, các cơ sở có các biện pháp hành động thực thi; trước mắt hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Với chủ đề “ Nâng cao chất lượng nước và vệ sinh nông thôn”. Đại diện các xã, Thị trấn trong huyện đã phát biểu hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đề ra các biện pháp bảo đảm vệ sinh nguồn nước, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo nề nếp tốt trong cộng đồng dân cư nông thôn.

Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 đến nay đã được các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân, đặc biệt là ở nông thôn và tiến tới hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ mà Việt Nam đã cam kết.

* Tại Bình Định, Lễ Phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2015 cũng diễn ra vào ngày 24/4/2015, tại xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng nước và vệ sinh nông thôn”, đã thể hiện rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đối với cộng động về chất lượng nước sạch và vệ sinh môi trường, cải thiện điều kiện cuộc sống của người dân.

 

Phát động Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường
nông thôn năm 2015 tại Bình Định. Ảnh: Văn Minh


Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ ngành trung ương, sự giúp đỡ của các tổ chức Quốc tế, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và sự đồng tình cao của cộng đồng, cùng với các Chương trình dự án như: Chương trình nông thôn mới, Chương trình 30a, 134, 135, dự án cacbon thấp được triển khai đồng bộ và mang lại nhiều thành công đáng khích lệ, làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể, điều kiện sống của người dân được cải thiện. Đến nay, toàn tỉnh Bình Định đã triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 129 công trình cấp nước tập trung vùng nông thôn, hàng trăm nghìn giếng nước hộ gia đình, góp phần nâng tỷ lệ dân cư nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91,1%. Trong đó, có 55,4% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009 của Bộ Y tế. Có 78,5% hộ gia đình có nhà tiêu để sử dụng; trong đó, 66% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đáp ứng QCVN 01:2011 của Bộ Y tế. 78,7% số hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh.

Với kết quả đạt được của năm 2014, trong năm 2015, cũng là năm cuối cùng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015, tỉnh Bình Định đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm toàn tỉnh có 93% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; trong đó, có 60% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009 của Bộ Y tế. 70% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt QCVN 01:2011 của Bộ Y tế để sử dụng. 80% số hộ gia đình vùng nông thôn có chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh.

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh Bình Định đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Định cùng phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện. Hưởng ứng Lễ phát động của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo UBND huyện Hoài Nhơn đã phát biểu hưởng ứng Lễ phát động và đề ra kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương mình quản lý.

Sau Lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây xanh, đoàn xe diễu hành cổ động trên các trục đường chính; các cơ quan, trường học tổ chức dọn vệ sinh nơi công cộng./.