(ĐCSVN) – Hiện nay, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch ở Hà Nội mới chỉ đạt gần 37%, trong khi đó mục tiêu mà thành phố đề ra là đến năm 2015 có 60% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch.

Nguyên nhân chủ yếu là do tiến độ triển khai một số dự án chậm, một số dự án không huy động được vốn, hiệu quả tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân sử dụng nước sạch chưa cao…

Để cải thiện tình trạng này, Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như yêu cầu các sở ngành, các doanh nghiệp cần đổi mới phương pháp, sáng tạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tập trung vào những địa phương có công trình nước sạch đang xây dựng.

 

Người dân Hà Nội sử dụng nước sạch. Ảnh minh họa: Phạm Hùng


Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sống cho nhân dân và tạo dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Các dự án cung cấp nước tập trung sử dụng vốn từ ngân sách thành phố tại các huyện Thanh Oai, Thường Tín, Mê Linh, Ứng Hòa, Phú Xuyên và Mỹ Đức... đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội chỉ đạo Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn và các Ban quản lý dự án tiến hành công tác kiểm đếm, xây dựng phương án về giải phóng mặt bằng cho các dự án, chuẩn bị sẵn mọi điều kiện để triển khai thi công khi được bố trí vốn.

Hiện nay, trên địa bàn nông thôn có 106 công trình cấp nước tại 16 huyện, trong đó có 78 trạm cấp nước hoạt động ổn định với công suất thiết kế từ 300 đến 2.000m3/ngày đêm cung cấp nước ổn định cho khoảng 286.000 người và 28 trạm cấp nước không hoạt động do đang xây dựng dở dang, tạm dừng hoạt động và tạm dừng xây dựng.