(ĐCSVN) - Ngày 10/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội phát đi thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch thành phố Trần Xuân Việt liên quan đến kết quả thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn.

Lãnh đạo Hà Nội cho rằng, nước sạch nông thôn là vấn đề dân sinh bức xúc, thành phố đã rất chú trọng, tuy nhiên mục tiêu 60% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đã không đạt được. Nguyên nhân là tiến độ triển khai một số dự án chậm; một số dự án không huy động được vốn; hiệu quả tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân sử dụng nước sạch chưa cao…

 

 Hệ thống lọc nước tạm bợ


Bên cạnh đó, bộ máy quản lý trạm cấp nước yếu kém, chưa được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ dẫn đến thất thoát, thất thu trong kinh doanh. Trong số 28 trạm cấp nước xây dựng dở dang, tạm dừng hoạt động, dù thành phố có nhiều văn bản chỉ đạo nhưng tiến độ triển khai thực hiện chậm so với yêu cầu. Hiện 10 công trình đang dừng hoạt động do bị xuống cấp hư hỏng, không cấp nước được cho nhân dân, 4 công trình đang xây dựng dở dang, 11 công trình cấp nước tạm dừng hoạt động hoặc chuyển thành trạm cấp nước trung chuyển… Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khi tiếp nhận đầu tư khôi phục các trạm cấp nước tập trung cũng chưa được giải quyết thỏa đáng. Công tác quyết toán, định giá tài sản đầu tư của các trạm cấp nước chậm, dẫn đến việc hoàn thành thủ tục pháp lý như cấp giấy chứng nhận, ưu đãi đầu tư, giấy phép khai thác tài nguyên, đất đai khó thực hiện. Doanh nghiệp cũng rất vất vả tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng và quỹ đầu tư...

 

 Nhiều nơi vẫn phải sử dụng nước ao


Cũng liên quan đến tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch, cuối tháng 3/2015, Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) công bố tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch trên địa bàn mới đạt 33,78%, nước hợp vệ sinh là 92,72%.

Theo Sở Nông nghiệp Hà Nội, khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội có diện tích đất tự nhiên 2.920 km2, dân số khoảng 4 triệu người với địa hình tương đối phức tạp và có sự phân hoá sâu sắc giữa vùng đồng bằng, đô thị so với các vùng nông thôn ngoại thành, vùng xa (đồi núi và bán sơn địa). Việc giải quyết nước sạch và vệ sinh môi trường cho nhân dân vùng nông thôn ngoại thành là rất cấp thiết.